Druga apteka na osiedlu Jagodno przy ul. S. Drabika

Szanowny Pan Jacek SUTRYK

Prezydent Miasta Wrocławia

Urząd Miasta Wrocław

Rynek Sukiennice 9, 50-107 Wrocław

 

PETYCJA

w sprawie potrzeby mieszkańców osiedla Jagodno na kolejną aptekę ogólnodostępną

W imieniu niżej podpisanych Mieszkańców Jagodna, zwracam się do Pana Prezydenta w formie petycji z prośbą o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej przeze mnie potrzeby utworzenia przynajmniej jeszcze jednej apteki ogólnodostępnej na naszym osiedlu.

Osiedle Jagodno wybrałam na swoje miejsce do życia we Wrocławiu ponad 5 lat temu. Gdy się wprowadzałam, po tzw. nowej stronie ul. Buforowej budowały się bloki tylko dwóch deweloperów – Triady oraz Archicomu, a infrastruktura osiedla jeszcze raczkowała oferując kilka punktów usługowych w ciągu ulicy A. Vivaldiego. Ze względu na peryferyjne położenie naszego osiedla, wówczas niedoskonale skomunikowanego z centrum i innymi częściami naszego miasta, Jagodno zmuszone było funkcjonować jak „samowystarczalne przedmieście”, oferując mieszkańcom komfort dostępu do potrzebnych na co dzień usług w obrębie osiedla.

Niezwykle dynamiczny w ostatnich latach rozwój osiedla oraz przyrost liczby mieszkańców do ponad 10 tysięcy spowodowały, że zaczęła się tu prężnie rozwijać branża handlowo-usługowa, również w zakresie świadczeń medycznych - warto tu wspomnieć choćby trzy przychodnie otwarte w ciągu ostatniego roku. Osiedle jest zagospodarowywane, a usługi dostosowywane progresywnie do potrzeb mieszkańców. Dostrzeżono istotne zaludnienie w tej części miasta i rozpoczęto prace nad rozbudową komunikacji miejskiej dla usprawnienia połączenia z centrum. Szereg innych podejmowanych inicjatyw wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców osiedla, widoczna jest mobilizacja we wszystkich sektorach, żeby przystosować infrastrukturę do gęstego zaludnienia na obrzeżach dużego miasta. Pomimo tak szybkiej rozbudowy infrastruktury oraz znaczącego przyrostu liczby mieszkańców, na terenie naszego osiedla wciąż jednak funkcjonuje tylko jedna apteka ogólnodostępna umiejscowiona za szlabanem na osiedlu przy ul. A. Vivaldiego.

Taka sytuacja najczęściej wymusza na mieszkańcach zaopatrywanie się w leki w innych częściach naszego miasta. A powinno to (dostęp do leków i innych produktów leczniczych) być możliwe blisko miejsca zamieszkania, choćby ze względu na nagłe sytuacje. Jedna, dotychczas funkcjonująca, apteka ogólnodostępna zaopatruje w produkty lecznicze populację już przekraczającą 10 000 osób. 

W mojej ocenie jedna apteka nie jest wystarczająca dla prawidłowego, sprawnego zaopatrzenia w produkty lecznicze tak wielu osób. Ponadto, brak innej apteki w pobliżu, nie motywuje obecnie jedynej funkcjonującej apteki do stosowania konkurencyjnych cen produktów wydawanych bez recepty i podwyższania jakości świadczonych usług.

W tych okolicznościach zdaje się jak najbardziej zasadny postulat w sprawie potrzeby dodatkowej apteki na osiedlu. 

Dzięki codziennej pracy w szkole podstawowej udało mi się poznać farmaceutę gotowego otworzyć aptekę na rogu ulic S. Drabika oraz B. Artemskiej, Pana mgr farmacji Marcina Benickiego. Zaproponowana przez nas lokalizacja uwzględnia warunek odległości od apteki przy ul. A. Vivaldiego. Dodatkowo zwróciliśmy uwagę na bezpośrednie sąsiedztwo dwóch przychodni Twój Lekarz oraz (w linii prostej) przychodni przy ul. Brzozowej. Dzięki niedawnemu otwarciu łącznika ulicy Drabika, proponowana lokalizacja oferuje łatwy dojazd do apteki ulicami Kajdasza/Komedy, Kopycińskiego lub Lutosławskiego w ciągu ulicy Drabika. Wprowadzone przez miasto zakazy parkowania na jezdni w wyznaczonych godzinach z możliwością postoju do 15 minut oraz zatoczki postojowe na łączniku Drabika dają natomiast możliwość swobodnego parkowania w celu skorzystania z apteki. Docelowo zwróciliśmy również uwagę na nową lokalizację przystanków komunikacji miejskiej (po budowie wydzielonego buspasa), co umożliwi mieszkańcom dojście do apteki na trasie mieszkanie-przystanek. 

Wobec powyższego zwracam się w imieniu Mieszkańców wymienionych poniżej z prośbą o pozytywne zaopiniowanie i wsparcie mojej inicjatywy mającej na celu umożliwienie utworzenia kolejnej apteki ogólnodostępnej na osiedlu Jagodno. 

 

Agata Woźniczka

 

 

 

____

Kim jestem?

Agata Woźniczka - nauczyciel matematyki i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kłodzkiej, od przeszło 5 lat mieszkanka Jagodna na osiedlu Triada Dom. Pochodzę z Lubina, jednak od 2008 roku mieszkam we Wrocławiu. Od kilku lat wiedziałam, że kiedyś zamieszkam na Jagodnie - chciałam tego i cieszę się, że się udało. Teraz jednak widzę potrzeby tego osiedla i zdecydowałam się na działanie w sprawie apteki. Prywatnie jestem miłośniczką psów, kultury hiszpańskiej oraz pasjonatką gry na ukulele.

W marcu 2024 sporządziłam ankietę na grupie Facebook - Nasze Jagodno, w której zapytałam mieszkańców o potrzebę otwarcia drugiej apteki na naszym osiedlu. Spotkała się z bardzo dużym odzewem, a najczęściej wybieraną propozycją była potrzeba apteki po tzw. nowej stronie osiedla. Wykorzystując "szkolne znajomości" udało mi się poznać rodziców ucznia, którzy są farmaceutami i prowadzą już kilka aptek we Wrocławiu. Zapytałam o zainteresowanie naszą sprawą i wyrazili chęć współpracy. Państwo Beniccy są już po kontakcie z WIF oraz MZ. Mają również zarezerwowany lokal pod aptekę. Aby otrzymać zgodę WIF, konieczna jest jednak inicjatywa mieszkańców oraz pozytywna opinia Prezydenta, dlatego liczę na Państwa poparcie dla tej sprawy! 

Zrzut_ekranu_2024-05-22_154314.png

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Agata Woźniczka będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Nie wyświetlimy Twojego kodu pocztowego publicznie online.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...