Petycja do Ministra Sprawiedliwości o wyciągnięcie konsekwencji od 4FUN Dance i Siostry Godlewskie za profanacje symboli narodowych

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...