Petycja do Pana prof. Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia o zwiększenie środków na specjalistyczną wieloprofilową rehabilitację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...