Immediately stop the dry dam project on the Biala Ladecka river in Goszów, Stary Gierałtów i Radochów/ Wstrzymanie projektu budowy tamy na rzece Białej Lądeckiej w miejscowosci Goszów i Stary Gierałtó

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...