Petycja w sprawie uwolnienia Kapitana Andrzeja Lasoty przetrzymywanego w Meksyku

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...