Nawiązanie dialogu z mieszkańcami dzielnicy w sprawie opinii Rady Dzielnicy dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 26 i zmianami związanymi z placówką.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...
Facebook