Protest środowiska akademickiego przeciwko obcięciu przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych oraz naukę języka regionalnego

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...