Domagamy się budowy stacji Łódź Centrum

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji Domagamy się budowy stacji Łódź Centrum


Gość

#26

2015-06-21 11:23

Bo to bardzo dobry pomysł.

Gość

#27

2015-06-21 11:38

ponieważ powstanie przystanku jest bardzo ważne dla wszystkich łodzian

Gość

#28

2015-06-21 13:28

Uważam, że nie będzie innej okazji do budowy owej stacji.

Gość

#29

2015-06-21 18:19

Petycja ta powinna byc naturalna kontynuacja inwestycji: budowa dworca fabrycznego

Gość

#30

2015-06-22 08:41

Bo to ważne dla łodzi

Gość

#31

2015-06-22 08:54

Łódź po latach zapaści z trudem nabiera rozpędu. To rozwiązanie pozwoli na szybszy rozwój, mobilność mieszkańców regionu wzrośnie. Rozwiązanie to same korzyści dla miasta i województwa.

Gość

#32

2015-06-22 09:24

Uważam, że jest niezbędna dla pełniejszego rozwoju i bycia miastem na wojewódzką skale.

Gość

#33

2015-06-22 09:39

Popieram ponieważ zależy mi na rozwoju Łodzi.

Gość

#34

2015-06-22 19:25

Bo Łódź stację Centrum musi mieć!!!
adam

#35 Re:

2015-06-22 20:22

#1: -  

 

Metro dla Łodzi. Tunel średnicowy powinien mieć stacje kolejowe co kilkaset metrów

 
Uwagi do inwestycji "Budowa tunelu średnicowego w m. Łodzi"
Sądzę że tunel powinien być wybudowany, wzorem podobnych, identycznych co do istoty sprawy inwestycji, tunelu w Monachium (rok inwestycji 1972) czy tunelu w Madrycie, z miejscem na stacje kolejowe co 700- 1000 metrów.
 
Stacje te nie muszą powstać od razu, istotne jest jednak takie zaplanowanie całej inwestycji, aby stacje mogły zostać oddane do użytku w perspektywie kilku/ kilkunastu lat od daty oddania tunelu do użytku. Rozumiem ograniczenia finansowe, jednakże bezcelowa wydaje się budowa tunelu dla pociągów kolei miejskich z tak niewielką (od 1 do 3) liczbą stacji pośrednich. Chcąc rozwiązać problem sugeruję rozmieszczenie w tunelu miejsc na stacje co 700-800 metrów, bez określenia dat ich uruchomienia.
Sądzę że bardziej celowe jest uruchomienie projektu bez stacji pośrednich, za to z miejscem na budowę ich w perspektywie kilku lat, niż uruchomienie tunelu z 1, 2, lub 3 stacjami pośrednimi, bez możliwości rozwoju systemu w przyszłości.
 
Czy czytali Państwo komentarze prasowe w stawie stacji "Łódź Centrum"? Wg dyskutantów, kolej w Łodzi obsługuje ok. 1 do 2 % mieszkańców, a cykl co 30 minut jest uważany za bardzo dobrą ofertę przewozową. Sądzę że po budowie tunelu średnicowego kolej w regionie Łodzi, zamiast przewozić ok. 1 mln pasażerów rocznie, mogłaby przewozić ok. 60- 80 mln pasażerów rocznie. Skąd te dane? System S-bahn w Berlinie przewozi rocznie ok. 414 mln pasażerów. Zapewnienie tej samej jakości usług przewozowych w Łodzi, z pociągami na linii średnicowej co 2- 3 minuty w szczycie przewozowym, pozwoliłoby zrealizować taką pracę przewozową dzięki 4-5 liniom SKM kursującym co 15- 20 minut w szczycie. Sieć kolei miejskiej w Łodzi ma szansę stać się rodzajem naziemnego metra, ale wymogiem jest budowa odpowiednio gęsto rozmieszczonej sieci przystanków w centrum miasta. Przypominam, że nie jest to konieczne natychmiast. Powinno się jednakże pozostawić zaplanowane miejsca w tunelu pod liczne, gęsto rozmieszczone stacje pośrednie.
Mam wątpliwości co do doświadczenia obecnych projektantów tej inwestycji. Odnoszę wrażenie że nie przyglądali się podobnym inwestycjom. Także w Warszawie problemem dla linii średnicowej jest brak przystanków pośrednich, np. przystanku Bracka/ Nowy Świat. Usytuowanie stacji Łódź Fabryczna względem centrum miasta jest takie jak usytuowanie stacji Warszawa Powiśle względem centrum Warszawy. Stacja Powiśle nie obsługuje większego ruchu z centrum miasta, pasażerowie wybierają inne formy transportu niż kolej. Trudno sądzić że w Łodzi miałoby być inaczej.

A. Fularz

Gość

#36

2015-06-22 23:21

Łódź potrzebuje stacji Centrum. Tylko po to by nam wszystkim żylo sie łatwiej.

Gość

#37

2015-06-23 14:13

Budowę Łódź Centrum należy rozpatrywać jako długoterminową inwestycję pokoleniową i w ten sposób okaże się możliwa do realizacji. Jeśli Łódź ma się w perspektywie kilkunastu lat rozwinąć nie może odkładać takich projektów na pół wieku ale zacząć teraz.

Gość

#38

2015-06-23 15:07

Bo to ważna rzecz, duża szansa dla Łodzi. Nie można tego zaprzepaścić.

Gość

#39

2015-06-24 01:19

Po za przystankiem Centrum , powinny powstać jeszcze przystanki przy Żeligowskiego/Zielona i Manufakturze

Gość

#40

2015-06-24 08:05

Kluczowa dla usprawnienia transportu w Łodzi!

Gość

#41

2015-06-24 18:57

Tak dla stacji Łódź-Centrum

Gość

#42

2015-06-24 21:38

rozumiejąc zdanie mieszkańców Łodzi budowa stacji Łódz Centrum poprawi codzienne przemieszczanie się nie tylko z jednego krańca miasta Łodzi na drugi ale daje możliwość dostania się do miasta mieszkańców pod łódzkich miejscowości
jako przykład stacji w centrum miasta która ułatwiła życie codzienne jest Gdańsk a konkretnie chodzi o stację Gdańsk Śródmieście

Gość

#43

2015-06-24 22:04

To kluczowa inwestycja dla rozwoju i rewitalizacji Łodzi. Żeby tunel średnicowy miał sens powinien mieć tę stację.

Gość

#44

2015-06-25 06:34

Chcę, aby Łódź stała się rozwiniętym i nowoczesnym miastem.

Gość

#45

2015-06-25 18:56

W mojej ocenie jest bardzo ważny dla wielu Łodzian postulat.

Gość

#46

2015-06-25 19:46

Stacja w centrum pozwoli mi na skrócenie dojazdu z domu do centrum/ z centrumm do domu z obecnych 60 minut do 15-20 minut.Będzie to dla mnie cenne, zwłaszcza, że bywam w centrum kilka razy w tygodniu.

Gość

#47

2015-06-26 04:56

Bo chce tego przystanku, sam mieszkam w pobliżu.

Gość

#48

2015-06-26 07:40

Pochodzę z województwa łódzkiego, znam dobrze ułomny układ sieci kolejowej w Łodzi. Tylko tunel z minimum jednym przystankiem pod centrum jest właściwym rozwiązaniem dla tego miasta.

Gość

#49

2015-06-26 09:19

Budowa tunelu średnicowego, który stanowi drugi etap inwestycji dworca Łódź Fabryczna i węzła multimodalnego, powinien pozwolić na zdyskontowanie dotychczas poniesionych przez PKP PLK SA, Miasto Łódź oraz Urząd Marszałkowski nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę transportową i jej eksploatację poprzez udrożnienie w skali kraju połączeń kolejowych północ-południe i wschód-zachód w regionie łódzkim, poprawę dostępności mieszkańców aglomeracji łódzkiej do transportu kolejowego oraz zwiększenie udziału transportu kolejowego w strukturze transportu aglomeracji łódzkiej.
Przebudowa węzła kolejowego dużego miasta powinna być obliczona na dziesięciolecia przewidywalnego rozwoju i dopasowana do jego celów strategicznych. Obsługa kolejowa w naturalny sposób powiązana jest z regionem, krajem i siecią europejską. Zgodnie z prawidłami zrównoważonego rozwoju, powinna stać się podstawowym atrybutem regionu i jego ośrodka – miasta metropolitalnego. Decyzja o wyborze wariantu realizacji tunelu kolejowego pod centrum Łodzi, w zakresie liczby i lokalizacji przystanków pośrednich, wymaga zatem integracji działań centralnych i lokalnych. Wymaga skoordynowania długookresowego planowania w celu osiągnięcia zrównoważonego i efektywnego systemu transportu pasażerskiego kraju, regionu i aglomeracji. Regionalna strategia Rozwoju Transportu 2020 nosi podtytuł: „Łódzkie dostępne” i zakłada priorytety dla transportu kolejowego realizowane poprzez rozbudowę systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, kolejne etapy modernizacji istniejących i budowy nowych przystanków jako węzłów multimodalnych, sprzyjających poprawie dostępności do przewozów koleją.
Lokalizacja przystanków kolejowych w centrum miasta jest strategicznym atutem tunelu w systemie. Wariant bez przystanków jest niewykorzystaniem faktu budowy tunelu średnicowego pod centrum miasta. Mankamentem wariantu z jedną stacją Ogrodowa (projektowana stacja o długości peronów =400m) jest zarówno jej przewymiarowanie, jak i lokalizacja peryferyjna w stosunku do osi transportowych miasta. Najbardziej sprawnym, wpisującym się w cele strategiczne całości programu inwestycyjnego jest wariant trzeci, z przystankiem Zielona, zlokalizowanym na przecięciu z Łódzkim Tramwajem Regionalnym, o prognozowanym potoku pasażerów rzędu 14,5 tys/dobę. Modernizacja pierwszego etapu ŁTR była realizowana w ramach projektu unijnego, obecnie przygotowywana jest aplikacja dla drugiego etapu, w którym Łódź razem ze Zgierzem, Pabianicami i Ksawerowem składa projekt rozbudowy tej linii tramwajowej. Projekt ŁTR i projekt tunelu średnicowego mając wspólny przystanek, jako węzeł intermodalny, wspomagałyby argumentację na rzecz obydwu projektów. Lokalizacja przystanku na przecięciu z najważniejszą linią tramwajową w mieście i aglomeracji, 200 metrów od ul. Piotrkowskiej, w pobliżu wielu urzędów i instytucji gwarantowałaby dużą frekwencję pasażerów i pozwoliłaby tym ostatnim na szybki i komfortowy dojazd z wielu oddalonych punktów aglomeracji łódzkiej do samego centrum Łodzi. Kolej – zamiast, jak obecnie, marginalnym – stałaby się jednym z podstawowych środków transportu.
Właściwa, zdaniem Miasta i Województwa, lokalizacja przystanków osobowych zapewni wzrost liczby pasażerów w kolejach o ponad 14 tys. pas/dobę w stosunku do wariantu bez przystanków.
Lokalizacja przystanków nie narusza, a uzupełnia funkcje węzła multimodalnego Łódź Fabryczna, stanowiąc o zwiększeniu dostępności do kolei. Biorąc pod uwagę fakt, że po wybudowaniu tunelu Łódź Fabryczna będzie węzłem zlokalizowanym na skrzyżowaniu dwóch dużych ciągów przewozowych: Białystok/Lublin–Warszawa-Łódź-Wrocław/Poznań oraz Trójmiasto-Bydgoszcz-Toruń-Łódź-Częstochowa-Katowice/Kraków lokalizacja przystanków na linii średnicowej zwiększy atrakcyjność dworca jako punktu przesiadkowego w ruchu dalekobieżnym.
Lokalizacja wskazanego przystanku osobowego jest możliwa technicznie po wprowadzeniu niewielkiej korekty niwelety w rejonie ulicy Zielonej, korekty mieszczącej się w zakresie obowiązującej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji. Wskazane uzupełnienie badań geologicznych i zakresu ekspertyzy stanu technicznego budynków w korytarzu skorygowanej linii może być wykonane w czasie nie naruszającym obecnych harmonogramów projektowania i ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji w trybie projektuj i buduj jeszcze w bieżącym roku.


Gość

#50

2015-06-26 12:26

Bo od lat widzę jak marnowane są publiczne środki na inwestycje niepełne, bez śladu przewidywania przyszłych potrzeb, ba niewystarczające na potrzeby już zaistniałe! Jak Łódź dusi się od niedoinwestowania, braku jakiegokolwiek rozmachu w podejmowanych działaniach, co owocuje brakiem perspektyw dla jej mieszkańców i zmniejszającą się liczbą mieszkańców.