Nie dla wniesienia WPRPdo Bumar Sp.zo.o.lecz odrębne konsorcium

Wojtek O.

/ #44 Wojtek Ostrowski

2011-06-22 15:49

Petycja jest potrzebna i niezbędna do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych działań w celu obrony naszych spółek. Ale rodzi się pytanie. Członkowie i nie członkowie związku wyrażają swoje poparcie dla tej słusznej inicjatywy, a gdzie Zarząd Główny. Kolego Jagiełło! Koleżanko Rubisz! Pozostali członkowie Zarządu Głównego! Czy straciliście już poczucie rzeczywistości? Widzę, że nawet kilkunastoletnie doświadczenie na stołku Przewodniczącego, czy tytuły naukowe kol. Mirosławy nie gwarantują nam członkom związku pewności działań na tym szczeblu związkowym, który powinien stanowić tarczę i dawać poczucie bezpieczeństwa związkowcom, nawet na najniższych szczeblach organizacji. Chyba nieubłaganie zbliża się czas, że niektórzy powinni odejść i oddać władzę tym, którzy chcą jeszcze coś robić, o coś walczyć, bo z Wami już tylko przyjdzie nam śnić o potędze związku.