Nie dla wniesienia WPRPdo Bumar Sp.zo.o.lecz odrębne konsorcium

 • DO:                                                     w formie papierowej na 08.03.2013 r.- 5100 podpisów

PREZYDENT
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pan Bronisław KOMOROWSKI
mail: listy[at]prezydent.pl

PREMIER
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pan Donald TUSK
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER GOSPODARKI
Pan Janusz PIECHOCIŃSKI
e-mail: mg@mg.gov.pl

MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Pan Mikołaj BUDZANOWSKI
e-mail: minister@msp.gov.pl

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Pan Tomasz SIEMONIAK
fax 6870-950

W trosce o obronność Państwa, Obywateli, Pracowników Spółek, realizując nadrzędne cele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska polegające na obronie praw i interesów pracowników:

 • Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce,
 • Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie,
 • Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A. w Siemianowicach Śląskich,
 • Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu,
 • Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A w Zegrzu,
 • Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy,
 • Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. w Warszawie,
 • Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi,
 • Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy,
 • Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie,
 • Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu,

prosimy Panów, jako odpowiedzialnych konstytucyjnie za obronność kraju, o zatrzymanie  w celu powtórnego przeanalizowania celowości oraz sposobów realizacji zapisów „Strategii Konsolidacji i Wspierania Rozwoju Polskiego Przemysłu Obronnego w latach 2007-2012”, w zakresie wniesienia przez Skarb Państwa Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych (WPRP) do Bumar sp. z o.o. i wyboru najlepszego wariantu. Na dzisiaj, zdaniem naszych ekspertów, optymalnym rozwiązaniem jest utworzenie odrębnego konkurencyjnego konsorcjum WPRP z zapleczem naukowo-badawczym, pozostającego w nadzorze MON. Przyjęcie takiego rozwiązania powodowałoby funkcjonowanie równolegle dwóch odrębnych wzajemnie uzupełniających się koncernów, opartych o zasady zdrowej konkurencji, stwarzałoby możliwość kształtowania niższego poziomu cen przez co dobrze wpływałoby na budżet Państwa, wydatkowanie środków publicznych, zabezpieczenie środków Skarbu Państwa. Żaden z krajów nie opiera się wyłącznie na jednym konsorcjum, bo jest to uzależnienie Państwa od jednego dostawcy.

UZASADNIENIE

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę i informowaliśmy stronę Rządową o niepokojących sygnałach dotyczących kondycji finansowej i sposobach zarządzania Grupy BUMAR, mającej docelowo wchłonąć spółki powstałe w wyniku komercjalizacji Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych. Przedstawiciele Rządu RP do marca br. wskazywali na inne rozwiązania, niż nieracjonalnie forsowane obecnie w bardzo szybkim tempie włączenie WPRP do Grupy BUMAR, które nie mając ekonomiczno-gospodarczego, czy społecznego uzasadnienia, generuje obawy zarówno po stronie Bumar sp. z o.o., jak i strony społecznej oraz prezesów poszczególnych spółek. Radykalne stwierdzenie przedstawiciela Rządu RP o politycznym i nieodwołalnym charakterze decyzji, fakty manipulacji, nie odzwierciedlającej prawdziwych wartości wycen przedprywaty-zacyjnych, niekorzystnych dla Skarbu Państwa i pomijanie strony społecznej, wywołują poczucie krzywdy pracowników z uwagi na wnoszenie spółek, a nierealizowanie prywatyzacji (jako jednego z wariantów Strategii), co uderza w równość obywatelską byłych i obecnych pracowników tych spółek. Ponadto w stanowisku MON przedstawionym na spotkaniu w dniu 9.06.2011 r. stwierdzono, że filozofia zarządzania Grupą BUMAR nie pozwala na realizację nadrzędnych celów WPRP, tj. zabezpieczenia obronności Państwa  (brak ustawowego uregulowania szczególnych uprawnień nadzoru wobec WPRP dla MON), co nie pozwala Ministrowi ON na realizowanie misji związanej z utrzymaniem w gotowości uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu armii, usankcjonowane  Konstytucją RP.

Zapraszamy wszelkie  informacje i pisma dostępne pod adresem: http://www.nszzpw.pl/

Zespół Koordynujący:


PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU OKRĘGU PWiDzP  mgr Małgorzata KUCAB
Przewodniczący NSZZ PW Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A w Poznaniu Jerzy Antkowiak
Przewodniczący NSZZ PW Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A w Siemianowicach Śląskich Roman Kyzioł
Przewodniczący NSZZ PW. Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A . w Grudziądzu Stefan Sulikowski


PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU OKRĘGU PwiDzP mgr Małgorzata KUCAB    Skontaktuj się z autorem petycji