Uwolnijcie Chrystusa Króla

Sebastian

/ #8

2012-09-07 14:58

"Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, którego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, nie tę, którą przyjęliście, znosicie to spokojnie." 2 List św. Pawła do Koryntian 11:4. Jezus jako Król Polski i taki Pan na tym obrazie, to nie ten Jezus, Zbawiciel całego świata, którego głosił Paweł i pozostali Apostołowie. Ja nie przyjmuję tego spokojnie. Dla mnie Chrystus to Bóg zasiadający po prawicy Ojca, a nie król narodu polskiego. On jest Panem całego świata.