Niech Fontanna Neptuna rozbłyśnie kolorami Palestyny!

Znak poparcia dla Izraela czy podwójne standardy?

 

Fontanna Neptuna w Gdańsku rozbłysła w barwach Izraelskiej flagi. Czy to oznacza, że Pani Aleksandra Dulkiewicz (prezydent miasta Gdańsk) przyjmuje stronę Izraela? Jest to jednoznaczny znak poparcia dla zabijania bezbronnych cywili (w tym głównie dzieci, kobiet i osób starszych), bombardowania szpitali, domów i innych budynków należących do Palestyńczyków, którzy tracą wszystko w sekundę i nie mają gdzie uciekać przed licznymi atakami ze strony Izraela. Jesteśmy przeciwni agresji, wojnom oraz solidaryzujemy się z rodzinami wszystkich ofiar bez względu na pochodzenie, religię czy kolor skóry. Jeśli fontanna Neptuna zabłysła w barwach Izraelskich, APELUJEMY by również pojawiły się tam barwy Palestyńskie w imię okazania wsparcia Palestyńczykom w tym okrutnym czasie, gdzie wciąż muszą odkopywać spod gruzów swoich bliskich jednocześnie będąc na celowniku ataków bombowych i w imię wszystkich ofiar , które zostały bestialsko zamordowane.

 

 

NIECH FONTANNA NEPTUN ROZBŁYŚNIE KOLORAMI PALESTYNY!

 

 

 

A sign of support for Israel or double standards? 

The Neptune Fountain in Gdańsk lit up in the colors of the Israeli flag. 
Does this mean that Mrs. Aleksandra Dulkiewicz (the mayor of Gdańsk)
is accepting Israel's side?
This is a clear sign of support for the killing of defenseless civilians (mainly children,
women and the elderly), the bombing of hospitals,
houses and other buildings belonging to Palestinians,
who lose everything in a second and have nowhere to
escape from numerous attacks by Israel.
We are against aggression, war and we express solidarity
with the families of all victims, regardless of origin, religion
or skin color. If the fountain of Neptune shines in Israeli colors,
we APPEAL for Palestinian colors to also appear there
in the name of showing support for the Palestinians
in this cruel time, when they still have to dig out their
loved ones from the rubble while being targeted by bomb attacks
and in the name of all the victims who were brutally murdered. LET THE NEPTUNE FOUNTAIN SHINE
WITH THE COLORS OF PALESTINE!

#FreePalestine


Strona Muzułmańska w Polsce    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Strona Muzułmańska w Polsce do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...