Gabinet Ginekologiczny 24/7 w Toruniu

Toruń, 07 października 2020 roku

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO

Fundacja Nie Tylko Matka Polka

ul. Głowackiego 44

87-100 Toruń

e-mail:

tel.:

 

Prezydent Miasta Torunia

Pan Michał Zaleski

ul. Wały gen. Sikorskiego 8

87-100 Toruń

 

PETYCJA

w sprawie utworzenia miejskiego gabinetu ginekologicznego w Toruniu

W dzisiejszej, z wielu powodów szczególnej sytuacji, chcemy powrócić do petycji sprzed dwóch lat. Postulat petycji pozostaje wciąż aktualny, a konieczność jego niezwłocznej realizacji oczywista. Pandemia powoduje, że dostęp do lekarzy w przychodniach oraz szpitalach stał się jeszcze bardziej utrudniony, a przecież potrzeby związane ze zdrowiem reprodukcyjnym w ostatnim czasie nawet się zwiększyły. Szczególnie teraz, gdy przyszłość jest niepewna, gdy grożą nam ponowne ograniczenia w poruszaniu się i korzystaniu z opieki zdrowotnej, ważne jest, żeby pacjentki miały możliwość otrzymania natychmiastowej pomocy, szczególnie recept na antykoncepcję, w tym na antykoncepcję awaryjną. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że niechciana ciąża jest dla pacjentek szczególnym problemem w czasie kryzysów. Należy więc zadbać, żeby miały one realną możliwość chronienia się przed taką sytuacją podczas pandemii. Poprzednia petycja została odrzucona w sposób ogólnikowy i wymijający. Skoro miasto Toruń stać na dofinansowanie nowego „Centrum Camerimage”, to na pewno może również zadbać o bardziej podstawowe potrzeby mieszkanek.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2017 r., poz. 1123) Fundacja Nie Tylko Matka Polka, członkinie i członkowie niżej podpisanych organizacji  żądają niezwłocznego podjęcia kroków prawnych, mających na celu otwarcie miejskiego gabinetu ginekologicznego czynnego 7 dni w tygodniu przez 24 godziny (całodobowego), w których będą przyjmowały lekarki i lekarze, nie korzystających z „klauzuli sumienia” dostępnego dla mieszkanek Torunia.

Opieka medyczna w Polsce, w tym także w Toruniu, nie spełnia oczekiwań obywatelek i obywateli. W szczególności jednak obserwujemy potrzebę poprawy jakości świadczeń ginekologicznych, ponieważ dostęp do nich jest obecnie utrudniony. Podstawowe przyczyny tych problemów to:

długie kolejki do ginekologów i wizyt refundowanych przez NFZ, praktycznie uniemożliwiające uzyskanie pomocy lekarskiej w sytuacjach załamania zdrowia,

obciążenie „awaryjnej” opieki ginekologicznej świadczonej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (dawniej SOR),

problemy z uzyskaniem recept na środki antykoncepcyjne, w tym na antykoncepcję awaryjną, będące skutkiem niezgodnego z wymogami ustawy powoływania się na klauzulę sumienia.

Powyższe czynniki sprawiają, że rośnie:

dominacja prywatnych praktyk ginekologicznych, na które nie mogą sobie pozwolić pacjentki o niższym statusie majątkowym,

niepewność ogółu pacjentek co do tego, gdzie uzyskają rzetelną opiekę zdrowotną.

Obecnie kobiety:

podczas wizyty (publicznej lub prywatnej) dowiadują się często, że nie uzyskają recepty na środki antykoncepcyjne z uwagi na klauzulę sumienia lekarza,

w przypadku antykoncepcji tzw. awaryjnej tracą kluczowy w wypadku tego środka czas na poszukiwanie lekarza, który zgodzi się wypisać receptę (nadal nie mając pewności, że faktycznie to zrobi),

doświadczają niepewności co do jakości pozostałych świadczeń zapewnianych przez lekarza, wobec jawnej deklaracji, że sumienie lekarza ważniejsze jest od życia i zdrowia pacjentki.

Sytuacja niepewności oraz coraz bardziej poniżające traktowanie, jest naruszaniem prawa pacjentek do opieki zdrowotnej. Długofalowo prowadzi natomiast do zwątpienia w jakość opieki medycznej, bezradności wobec pojawiających się problemów ginekologicznych oraz poszukiwania dostępu do antykoncepcji, w szczególności awaryjnej, poza legalnym obrotem. Przypadki takie zdarzały się często, a czasem doprowadzały nawet do tragedii kobiet.

Uważamy, że publiczna opieka ginekologiczna powinna być wolna od ideologicznych manipulacji i hipokryzji. Dlatego idąc za dobrym przykładem – płynącym z Poznania i Łodzi – domagamy się powołania miejskiego gabinetu ginekologicznego, otwartego 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Dyżur pełnić mogłyby w nim wyłącznie lekarki ginekolożki i lekarze ginekolodzy uznający priorytet dobra pacjentki, a zatem nie powołujący się na tzw. klauzulę sumienia. Wizyty w gabinecie byłyby bezpłatne i finansowane ze środków budżetu miasta. Uważamy utworzenie takiego gabinetu za metodę rozwiązania problemów wskazanych na początku niniejszej petycji.

Chcemy, żeby europejskie standardy rozciągnęły się także na świadczenia medyczne w zakresie ginekologii. Antykoncepcja awaryjna w większości krajów Europy dostępna jest tak samo łatwo jak zwykłe prezerwatywy (z czego korzystają osoby, które stać na wyjazd zagraniczny i przywiezienie jej zapasu). Część pieniędzy z miejskiego budżetu powinna popłynąć tam, gdzie realnie zapobiegnie krzywdzie i tragediom.

Pragniemy aby podobnie jak w już pracującym całodobowym gabinecie ginekologicznym w Poznaniu, dyżurowało siedmiu lekarzy. W Poznaniu z usług punktu mogą skorzystać wszystkie osoby mieszkające w mieście - zarówno te, które skończyły 18 lat, jak i te niepełnoletnie (pozostające pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego). Co ważne, aby korzystać, nie trzeba być ubezpieczonym.

Uważamy, że stać nas na miasto, które płaci za bezpieczeństwo medyczne swoich mieszkanek i bierze odpowiedzialność za niedostatki publicznej opieki zdrowotnej, czy to w postaci kolejek, czy odmowy wykonania obowiązków przez lekarza.

Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do naszej propozycji i wyjście prezydenta naprzeciw potrzebom torunianek.

Fundacja Nie Tylko Matka Polka

Manifa Toruńska

Toruńskie Dziewuchy

Marsz Równości Toruń

Toruńska Brygada Feministyczna

Obywatelski Toruń

Stowarzyszyszenie Pracownia Różnorodności  ( SPR)


Fundacja Nie tylko Matka Polka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Nie tylko Matka Polka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...