Inicjatywa lokalna dla Kościana

Apelujemy o wywiązanie się z wymogu ustawowego i wprowadzenie w naszym mieście INICJATYWY LOKALNEJ. Narzędzie to zostało uregulowane prawnie w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie już w 2010 roku.

Kościan wciąż jest na niechlubnej liście gmin, które nie wdrożyły tego narzędzia, nie podjęły stosownej uchwały regulującej zasady funkcjonowania inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna jest doskonałym narzędziem nie tylko do aktywowania mieszkańców i tworzenia wspólnot lokalnych, ale również do budowania dialogu z władzami miasta. To narzędzie ma szczególne znaczenia  dla grup nieformalnych, które chcą działać, ale do realizacji swoich zadań potrzebują finansowego wsparcia ze strony gminy. 

Założenie inicjatywy lokalnej  jest bardzo proste - mieszkańcy widzą zniszczony plac zabaw, albo maja potrzebę stworzenia zielonego skweru, czy pomalowania szkolnej klasy, są gotowi pewne prace wykonać samemu i taki wniosek zgłaszają do władz miasta. Na ten cel otrzymują niewielki grant. Zakłada się, że mieszkańcy deklarują minimum 10% wkładu własnego, w formie np. właśnie przepracowanych godzin, wykonania usługi czy wkładu finansowego.  

Takie działanie nie tylko zmienia środowisko, w którym żyją, ale przede wszystkim buduje wspólnotę i poczucie sprawczości. W ramach inicjatywy lokalnej urząd może: kupić potrzebne usługi i/lub materiały, użyczyć miejsce, jak również użyczyć sprzęt.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że DAWID MUREK będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...