Kontynuacja nauki zdalnej w styczniu w roku akademickim 2021/2022 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
my, niżej podpisani studenci I-go roku kierunku Finanse i Rachunkowość w trybie niestacjonarnym, zwracamy się do władz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z prośbą o kontynuację nauczania zdalnego w styczniu w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022

Nasza prośba podyktowana jest zwiększonym zagrożeniem epidemiologicznym w związku z postępowaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz jego mutacji. Ponadto chcemy zaznaczyć, iż wiele osób z naszej grupy jest przeziębionych. Mamy też informacje o przypadkach studentów, którzy zostali skierowani na wykonanie testu w kierunku Covid-19. Jak wiadomo w przypadku pozytywnego wyniku nie będą oni mogli uczestniczyć w formie stacjonarnej.

Zdalna forma prowadzenia zajęć spełnia swoją rolę i merytorycznie nie ustępuje zajęciom prowadzonym stacjonarnie, natomiast znacząco ogranicza ryzyko zarażenia wirusem.
Jak wiemy, epidemia nie osłabła, a wręcz przeciwnie. Powrót w tej sytuacji na uczelnię wydaje się być nierozsądny. Pracowaliśmy wytrwale przez okres edukacji zdalnej w trosce o bezpieczeństwo nasze i wykładowców i dalej w tym trwając chcielibyśmy prosić o możliwość edukacji w styczniu w powyższy sposób.


Marta Sawicka, Agata Trepanowska, studentki I-go roku na kierunku Finanse i Rachunkowość w WSFiZ Białystok    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marta Sawicka, Agata Trepanowska, studentki I-go roku na kierunku Finanse i Rachunkowość w WSFiZ Białystok do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...