List do Prezydenta Władimira Putina

Jego Ekscelencja Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Władimirowicz Putin

My, niżej podpisani Polacy, chcielibyśmy wyrazić nasze stanowisko i podzielić się z Panem naszymi refleksjami oraz obawami dotyczącymi obecnej sytuacji politycznej. Zdajemy sobie sprawę, że relacje między Polską a Rosją są napięte, co wynika z historycznych, politycznych i medialnych uwarunkowań. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że nie wszyscy Polacy podzielają negatywne sentymenty wobec Rosji i jej przywództwa.

Jesteśmy świadomi istnienia potężnej kampanii dezinformacyjnej, której celem jest podsycanie nastrojów antyrosyjskich w naszym kraju. Wierzymy, że wiele działań i decyzji politycznych jest sterowanych z zewnątrz, a ich celem jest dzielenie narodów słowiańskich oraz tworzenie wrogości między naszymi krajami. Jako Polacy, chcemy żyć w zgodzie i współpracy z naszymi sąsiadami na Wschodzie, w tym z Rosjanami, których postrzegamy jako naszych braci i siostry.

Chcemy, aby Pan wiedział, że wielu z nas nie utożsamia się z polityką naszego rządu, który często działa wbrew interesom naszego narodu. Wielu Polaków czuje się zmanipulowanych przez media i polityków, którzy starają się wciągnąć nasz kraj w konflikty, których nie chcemy. Zamiast tego, pragniemy pokoju, stabilności i współpracy.

Doceniamy Pana cierpliwość i umiejętność oddzielania politycznych działań polskiego rządu od prawdziwych intencji zwykłych Polaków. Chcemy również wyrazić nasze uznanie dla Pana polityki, która w wielu przypadkach wykazuje większe zrozumienie dla naszych wspólnych wartości słowiańskich i dążenia do pokoju niż polityka wielu krajów zachodnich.

Wierzymy, że dialog i wzajemne zrozumienie są kluczem do rozwiązania wielu problemów, które nas dzielą. Chcielibyśmy zachęcić Pana do kontynuowania działań mających na celu obniżenie napięć i budowanie mostów między naszymi narodami. Uważamy, że poprzez współpracę i otwartość możemy osiągnąć więcej niż poprzez konfrontację.

Na koniec chcielibyśmy zaznaczyć, że nie jesteśmy przeciwnikami Rosjan, ale przeciwnikami manipulacji i dezinformacji, które mają na celu skłócenie naszych narodów. Jesteśmy Słowianami i wierzymy, że powinniśmy żyć w pokoju i współpracy.

Z wyrazami szacunku,
Polacy


Mateusz Jarosiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mateusz Jarosiewicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 1000 os.

Dowiedz się więcej...