List otwarty do Zarządu Fashion House Outlet Centre Gdańsk

Do Zarządu Fashion House Outlet Centre,

Jako niespełna 3000 społeczność internautów zbulwersowanych emitowaną przez Państwa reklamą domagamy się od Fashion House Outlet Centre:

Zaprzestania emitowania reklamy:

Niezależnie od domniemanej woli jej twórców, reklama w sposób wyjątkowo skuteczny trafia do dzieci i jest przez nie odbierana jako reklama kierowana do nich, promując tym samym nietolerancję na tle materialnym, która już i tak stanowi bardzo poważny problem społeczny.

Co więcej, jesteśmy zbulwersowani, że pomimo naszych protestów i Państwa zapewnień reklama ta nie została wycofana z emisji.

Oficjalnych przeprosin od Zarządu Fashion House Outlet Centre, które zostaną opublikowane zarówno na stronie głównej sklepu, jak również na profilu Facebook, gdzie zostaną przypięte jako główny post przynajmniej na 6 godzin w ciągu dnia.

Dotychczasowe oświadczenia Fashion House nie są przeprosinami. W ani jednym Państwa oświadczeniu nie pada słowo przepraszam, nadal nie uznali też Państwo niestosowności tej reklamy. Oczekujemy, że nowe Państwa oświadczenie w tej sprawie zawierać będzie jedno i drugie.

Przekazania kwoty minimum 5000 złotych na dowolnie wybraną pomorską organizację pożytku publicznego zajmującą się niesieniem pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych ubóstwem.

Ponieważ to właśnie ubogie dzieci ucierpiały najbardziej z powodu Państwa chybionej reklamy, uważamy za sprawiedliwe, aby w ten sposób przyczynili się Państwo do poprawy ich sytuacji.

Żywimy ogromną nadzieję, że rozumiecie Państwo nasze oburzenie uznając naszą prośbę za zasadną. Zrealizowanie powyższych postulatów stanowczo przyczyni się do odbudowania wizerunku marki Fashion House w oczach naszych i naszych znajomych. Pozwoli też zaprzestać dalszych działań związanych z bojkotem tejże reklamy.

 

Z poważaniem


Aleksandra Malinowska    Skontaktuj się z autorem petycji