List Otwarty Lekarek i Lekarzy Psychiatrów oraz Psycholożek i Psychologów Polskich

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci i Pacjentki,

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który wykluczył przyczyny embriopatologiczne jako przesłanki do legalnego i bezpiecznego zakończenia ciąży, przypominamy, iż naszym zadaniem jako lekarek i lekarzy psychiatrów, psychologów i terapeutów, jest czuwać nad stanem zdrowia Pacjentek i Pacjentów.

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym elementem zdrowia człowieka. Przymus prawny kontynuowania ciąży przy świadomości ciężkiego uszkodzenia płodu, pozbawienie możliwości wyboru, bardzo często wiążą się z poważnym kryzysem psychicznym u kobiety, którego konsekwencje mogą mieć zarówno charakter ostry jak i długofalowy. W niektórych sytuacjach może w związku z tym dochodzić nie tylko do zagrożenia zdrowia psychicznego kobiety, czyli zdrowia w ogóle, ale także życia. Chcemy niniejszym poinformować, że w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia kobiety będącej w kryzysie, będziemy czuć się zobowiązani do stwierdzenia tego faktu poprzez wystawienie odpowiedniego zaświadczenia.

Pragniemy również przypomnieć, iż każdy człowiek, zwłaszcza będący w kryzysie, wymaga indywidualnego podejścia. Każdy z nas jest odrębną jednostką i ma własne możliwości radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i poszanowanie godności. Nikt nie powinien być prawnie zmuszany do trwania w traumatycznej sytuacji przekraczającej granice wytrzymałości psychicznej, przy świadomości, że pomoc jest możliwa i dostępna. Każda Pacjentka i Pacjent ma prawo oczekiwać, że medycyna ulży Jej lub Jego cierpieniu zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną, co zostało zapisane w Kodeksie Etyki Lekarskiej, którego zobowiązaliśmy się przestrzegać. Pragniemy zapewnić nasze Pacjentki oraz Pacjentów, że w tych trudnych chwilach mogą liczyć na naszą nieoceniającą pomoc.

Z poważaniem, 

Prosimy psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów zgadzających się z powyższą treścią listu o podpisywanie się z podaniem stopninia naukowego (lek., mgr, dr n. med. itp.) oraz specjalizacji/zawodu (specjalista psychiatra, rezydent psychiatrii, psycholog, psychoterapeuta). Ze względu na troskę o wiarygodność petycji, wpisy bez powyższych danych będą usuwane.

Wpisy bez widocznego imienia i nazwiska również będą usuwane.


Dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak, rezydent psychiatrii    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak, rezydent psychiatrii do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...