List otwarty w obronie Ministra Zdrowia, Pana Prof. Łukasza Szumowskiego

My niżej podpisani Polacy i przyjaciele Polski wyrażamy sprzeciw wobec szkalowania Pana Ministra profesora Łukasza Szumowskiego. 

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami fali oszczerstw i ataków wobec obecnie urzędującego Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Minister atakowany jest zarówno przez opozycję parlamentarną jak i część mediów. Ostatnio pojawiły się również anonimowe pogróżki wymierzone w jego osobę.

Nie może być zgody na to, by osoba Pana Ministra, jak i jego rodziny, była obiektem ataków w celu uzyskania doraźnych korzyści politycznych. Nie ma naszej zgody na to, by ten wyjątkowo uczciwy i pracowity człowiek, oddający swoje talenty i siły dla dobra Rzeczypospolitej był obiektem tak brutalnych i prymitywnych ataków i nieudowodnionych insynuacji. Nie ma wątpliwości, że Pan Minister Łukasz Szumowski i jego stanowcza postawa uratowała nasz kraj, jak wydawało się w pierwszych dniach pandemii, przed nieuchronną tragedią jaka dotknęła inne kraje Europy. Wystarczy spojrzeć chociażby na, porównywalną pod względem wielkości, Hiszpanię, gdzie liczba zgonów była kilkunastokrotnie większa. Niewiele lepsza sytuacja miała miejsce w znacznie zasobniejszych od nas Niemczech gdzie było niemal czterokrotnie więcej zgonów na milion mieszkańców niż w Polsce. Podobnie działo się w większości krajów Europy. Czyżby osoby atakujące Pana Ministra tego nie wiedziały, a może już o tym zapomniały?

Naturalnym odruchem człowieka honorowego i uczciwego wobec osoby tak oddanej sprawie ratowania życia mieszkańców naszej Ojczyzny, jaką bez wątpienia jest Pan Minister Zdrowia, jest wdzięczność jego osobie. Niestety obecnie sprawa wygląda zgoła odmiennie. Zamiast podziękowań i uznania, podają niczym nie udowodnione oszczerstwa. zamiast wyrazów szacunku kolejne insynuacje obejmujące nie tylko jego osobę, ale, co w najwyższym stopniu niegodziwe, również osoby mu najbliższe. Ta eskalacja oszczerstw rodzi już teraz bardzo niepokojące konsekwencje. W ostatnich dniach dowiadujemy się, że Pan Minister zaczyna otrzymywać pogróżki włącznie z groźbą użycia wobec niego broni palnej.

Widząc, co obecnie dzieje się wokół osoby Pana Ministra, nasuwają się analogie z czasów słusznie minionych, kiedy to dobre imię polskich patriotów i świętych było bezpardonowo szkalowane przez wrogów Polski, od żołnierzy niezłomnych po błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, któremu przypisywano działalność wywrotową wobec reżimu. Przesada? Czy jednak plakaty rozwieszone na warszawskich wiatach autobusowych należących do Agory (wydawcy Gazety Wyborczej), gdzie widniało zdjęcie Pana Ministra a pod nim podpisy: Ewangelia wg. Łukasza S.", "Po trupach do celu", czy "Szumo-winny", nie przypominają akcji plakatowej z wizerunkiem żołnierza Armii Krajowej podpisanym „Zapluty karzeł reakcji” i czy groźby pod adresem Pana Ministra nie przypominają gróźb pod adresem błogosławionego księdza Jerzego? Sięgając już, do nie tak odległych czasów. Czy akcja wywołania nienawiści nie przypomina kampanii oszczerstw wobec śp. prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego?

Dlatego też żaden uczciwy Polak, ceniący sobie wolność i bezpieczeństwo oraz godność drugiego człowieka, nie powinien pozostać obojętny wobec tej zorganizowanej, wyjątkowo nikczemnej akcji. Niewątpliwie jest to kolejna zorganizowana akcja wymierzona nie tylko w dobro i bezpieczeństwo jednego z nas oraz jego rodziny, ale również w dobro i bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Nie można pozostać obojętnym wobec szkalowania jednego z nas. Człowieka, który tak przysłużył się naszemu bezpieczeństwu. Obojętność w tej sprawie równałaby się przyzwoleniu na takie działania, a to z kolei zachęcałoby do kolejnych, jeszcze bardziej brutalnych posunięć. Jak powiedział Edmund Burke: „Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”. Zło rozwija się wówczas, gdy uczciwi ludzie milczą i ignorują bardzo niebezpieczne zjawiska, które niszczą, deformują porządek oraz przestrzeń komunikacji społecznej.

Jednocześnie pragniemy wyrazić nasze najwyższe uznanie i wdzięczność za dokonania Pana Ministra Łukasza Szumowskiego, który stanął na wysokości zadania ratując tysiące istnień ludzkich.

My, niżej podpisani


Polacy i przyjaciele Polski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Polacy i przyjaciele Polski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook