List otwarty w sprawie skandalicznej wypowiedzi w RADIO ESKA ROCK

Warszawa,dnia 22. czerwca 2012 r.

 

Szanowny Pan

Boguslaw Potoniec

Prezes Zarządu ESKA ROCK S.A.

 

 

List otwarty

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

My, niżej podpisani, wzywamy Pana do zajęcia jednoznacznego stanowiska oraz zdystansowania się wobec skandalicznego incydentu do jakiego doszło w jednej z cyklicznych audycji radia ESKA ROCK, prowadzonej przez duet Michała Figurskiego i Kuby Wojewódzkiego. W szczególności wzywamy do zajęcia takiego stanowiska poprzez publiczne potępienie zachowania tych Panów oraz wyciągnięcie przez Pana, jako ich przełożonego, jak najdalej idących konsekwencji służbowych wobec prowadzących audycję.

W dniu 21 czerwca br. na antenie radia, którym Pan kieruje, Panowie Kuba Wojewódzki i Michał Figurski sformułowali szereg niewybrednych i powszechnie uznawanych za wulgarne opinii skierowanych wobec obcokrajowców; kobiet narodowości ukraińskiej. Tym samym Panowie ci, uchodzący w swoim mniemaniu za przedstawicieli polskiej inteligencji, dali upust swojemu braku poszanowania cudzoziemców pracujących w naszym Kraju oraz skrajnej ksenofobii. Wykpiwanie ciężkiej sytuacji materialnej i wynikającej z tego emigracji zarobkowej kobiet narodowości ukraińskiej należy uznać za skandaliczne i nie licujące z godnością rzemiosła dziennikarza.

Sformułowania i stanowiska zaprezentowane przez prowadzących audycję, wyrażone w rozmowie 
(M. Figurski: - Gdyby moja (w domyśle: Ukrainka) była ładniejsza, to bym ja może jeszcze zgwałcił.
K. Wojewódzki: - Ja to nie wiem, jak moja wygląda, bo ona ciągle na kolanach.’’) prowadzonej 
w trakcie audycji są skandaliczne i w naszej opinii powinny zostać jednoznacznie potępione.

Jako ludzie młodzi nie możemy przejść obojętnie wobec takiej manifestacji pogardy wypowiadanej 
swobodnie i z tak żenującym poczuciem humoru. Sprowadzanie kobiety do roli przedmiotu, przedstawianie jej w roli służącej jest nie tylko wyrazem skrajnego szowinizmu, ale także poprzez bezpośrednie nawiązanie do sytuacji ukraińskich kobiet w Polsce, zakrawa wręcz na rasizm i jest jawnie wyartykułowaną słowną agresją zarówno wobec Ukrainek pracujących w Polsce jak również wobec wszystkich kobiet, które ciężko pracują na utrzymanie swoich rodzin w kraju i zagranicą. Jednoznacznie protestujemy przeciwko uderzaniu w godność i cześć kobiety za pomocą radia, którym Pan formalnie kieruje.

Z zażenowaniem przyjęliśmy Pana oficjalnie wyjaśnienie w tej sprawie, w którym usprawiedliwia Pan zachowanie prezenterów „chęcią wyśmiania i przełamania stereotypów, panujących wśród części polskiego społeczeństwa wobec Ukraińców” jako próby przejścia do porządku dziennego nad zamanifestowanym publicznie szowinizmem.

My, niżej podpisani pragniemy zaznaczyć, ze słuchacze radia, które, jak jeszcze raz wyraźnie podkreślamy, formalnie Pan reprezentuje, jednoznacznie odebrali audycję jako przejaw słownej agresji, braku tolerancji, wyczucia smaku oraz grubiaństwa, nie natomiast jako środek przeciwko antyukraińskim uprzedzeniom - a to przecież właśnie słuchacze są w pierwszej kolejności upoważnieni do interpretacji treści prezentowanych w mediach publicznych tym bardziej, ze są ich bezpośrednimi odbiorcami.

Do zadań mediów należy respektowanie i uwzględnianie zdania słuchacza oraz. jednoznaczna reakcja na rasistowskie i uwłaczające narodowości ukraińskiej treści. W związku z tym domagamy się od Pana odpowiednich konsekwencji wobec prowadzących audycję radia ESKA ROCK a ze strony prezenterów publicznych przeprosin.

 

Tym samym apelujemy o poszanowanie godności kobiety oraz odpowiedzialność za słowa wypowiadane w środkach masowego przekazu.

Podpisani niżej: