List protestacyjny naukowców polskich przeciw kampanii nienawiści wobec osób LGBTQ+

Warszawa, 17 czerwca 2020 r.

List protestacyjny naukowców polskich.

My, przedstawiciele społeczności akademickiej, uczelni wyższych i uniwersytetów, akademii i instytutów naukowych, w poczuciu konieczności wynikającej z poszanowania Konstytucji oraz przyrodzonej godności człowieka, a także przez wzgląd na solidarność z szykanowaną mniejszością wyrażamy sprzeciw wobec haniebnych słów i postaw odnoszących się do osób LGBT w Polsce.


Społeczność LGBT w Polsce stała się politycznym obiektem napaści i zastraszania. Podlega świadomie kreowanym i używanym mechanizmom polityki służącej poniżeniu i wykluczeniu. Sprzeciwiamy się temu i wzywamy do zaprzestania tego.
Prezydent RP swoją postawą i słowami nadaje ton i wyznacza standardy dyskursu publicznego. Andrzej Duda jako Prezydent RP narusza Konstytucję (art. 32 – zakaz dyskryminacji), a używając języka pogardy deprawuje społeczeństwo, czyni zło.
Osoby LGBT mają Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do niedyskryminacji i zasługują na pełen szacunek.


Ostracyzm skierowany wobec środowisk LGBT uderza w każdego Polaka/Polkę niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej i identyfikacji płciowej. To nas wszystkich obraża i poniża.


Postawa i wystąpienia obecnego Prezydenta RP stworzyły klimat przyzwolenia dla eskalacji agresji wobec środowisk LGBT. Doświadczamy odczłowieczania, odbierania ludziom praw człowieka i negowania podmiotowości (patrz: wystąpienia posła Joachima Brudzińskiego, posła Jacka Żalka, posła Przemysława Czarnka).


LGBT to ludzie, a orientacja psychoseksualna jest w każdym przypadku naturalna i dobra. Ani homoseksualizm, ani żadna z innych orientacji psychoseksualnych człowieka nie jest patologiczna, zła, niemoralna czy chora. Dojrzały człowiek, który pragnie kochać, a także odczuwa pociąg seksualny do drugiego dojrzałego człowieka – a także taki, który tego pociągu jako osoba aseksualna nie odczuwa – zasługuje na szacunek i akceptację.
Osób nieheteronormatywnych w Polsce jest ponad dwa miliony. Pośród nich jest wiele rodzin z wyboru. Wszyscy oni i wszystkie one nie mogą być traktowane przedmiotowo. Nie wolno ich nie zauważać, lekceważyć, pogardzać nimi, ani dehumanizować.


Żądamy zaprzestania kampanii szczucia i nienawiści wobec osób i środowisk LGBT. Polska ma prawo być krajem ludzi wolnych. Polska z LGBT jest piękniejsza!
Podpisali:

 

Dr Jolanta Arcimowicz, Prof. UW

Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, UwB
Dr Iwona Boruszkowska, UJ
Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, Prof. UwB
Dr hab. Mariola Bieńko, Prof. UW
Dr hab. Tomasz Bilczewski, Prof. UJ
Prof. dr hab. Anna Burzyńska, UJ
Dr Anna Róża Burzyńska, UJ
Prof. dr hab., Robert Cieślak, UW
Dr Aneta Cybula, WUM
Prof. dr hab. Barbara Fatyga, UW
Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, UW
Prof. dr hab. Michał Głowiński, PAN
Prof. dr hab. Beata Guczalska, UJ
Prof. dr hab. Krzysztof Guczalski, UJ
Dr hab. Joanna Hańderek, Prof. UJ
Dr hab. Andrzej Juszczyk, UJ
Dr Michalina Kmiecik, UJ
Prof. dr hab. Mirosław Kocur, UWr
Dr hab. Jacek Kochanowski, Prof. UW
Dr hab. Marcin Kościelniak, UJ
Prof. dr hab. Dorota Kozicka, UJ
Prof. dr hab. Ewa Łętowska, UW
Dr hab. Joanna Mizielińska, IPPAN
Prof. dr hab. Grzegorz Niziołek, UJ
Prof. dr hab. Stanisław Obirek, UW
Prof. dr hab. Piotr Oczko, UJ
Prof. dr hab. Józef Opalski, UJ
Dr hab. Monika Płatek, Prof. UW
Prof. dr hab. Michał Rusinek, UJ
Dr hab. Remigiusz Ryziński, Prof. WSB
Dr hab. Mateusz Skucha, UJ
Prof. dr hab. Wojciech Słomski, AEH
Dr hab. Piotr Sobolczyk, IBL PAN
Prof. dr hab. Magdalena Środa, UW
Dr hab. Monika Świerkosz, UJ
Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, UJ
Prof. dr hab. Grażyna Woroniecka, UW
Prof. dr hab. Krzysztof Zajas, UJ

 

 

 

 

 

 

 

 


Remigiuz Ryziński, OBSS UW    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Remigiuz Ryziński, OBSS UW do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook