Lista poparcia dla obywatelskiego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Lipową a rzeką Wieprz w Zwierzyńcu

Szanowana Pani Burmistrz,

w związku z przygotowanym przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu projektu zagospodarowania terenu oznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako B24-ZP, który spotkał się z protestem większości mieszkańców, a w szczególności związana z realizacją inwestycji planowana wycinka drzew, w załączeniu składam projekt obywatelski zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Lipową a rzeką Wieprz wraz z listą poparcia projektu przez mieszkańców i sympatyków Zwierzyńca.

Pomysł na stworzenie projektu powstał podczas spotkania z przedstawicielami Starostwa, Urzędu i Mieszkańcami dotyczącego wycinki drzew na terenie pomiędzy ul. Lipową a rzeką Wieprz. Wsłuchując się w dyskusję podczas spotkania, jasne było, iż mieszkańcy pragną aby ten teren pozostał ternem zielony z zachowaniem istniejących elementów zieleni.

Przygotowując projekt mieszkańcy osiedla zgłaszali swoje uwagi i propozycje, co zostało uwzględnione w załączonym projekcie. Jestem przekonana, że projekt obywatelski łączy postulaty mieszkańców i założenia ujęte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Liczę na to, że uwzględni Pani przy podejmowanych decyzjach głos mieszkańców i podjęte przez nich inicjatywy.

Projekt jest załącznikiem do petycji.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Popko

 

P.S. Dla osób podisujących pretycję - cały projekt zagospodarowania terenu jest dostępny w Grupie na Facebooku - Projket - ścieżka nad rzeką Wieprz.