List otwarty organizacji, firm i portów korzystających z warszawskiego odcinka rzeki Wisły.

Szanowny Panie

Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

My, niżej podpisani przedstawiciele organizacji, firm i podmiotów korzystających z warszawskiego odcinka rzeki Wisły, zwracamy się do Pana z mocnym sprzeciwem wobec wydania Komunikatu Nawigacyjnego Nr 19/2024 dotyczącego ograniczenia prędkości żeglugowej na tym odcinku rzeki.

Po spotkaniu w Porcie Czerniakowskim dnia 23 czerwca 2024r., w którym uczestniczyli niemal wszyscy, w tym najważniejsi armatorzy łodzi i obiektów pływających, uznaliśmy, że takie ograniczenie nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa na warszawskim odcinku Wisły.

Decyzja ta jest dla nas całkowicie niezrozumiała, a co gorsze, tworzy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie wspominając o sprzeczności obu zakazów. Funkcjonujemy na rzece Wiśle w pełnej symbiozie między użytkownikami i chcielibyśmy być zaangażowani w konsultacje społeczne, które rzeczywiście oddają obraz funkcjonowania warszawskich wodniaków.

Decyzja o ograniczeniu prędkości budzi wiele wątpliwości prawnych, w tym brak vacatio legis tego przepisu. Komunikat ten może doprowadzić do upadku wielu naszych firm i organizacji, co jest sprzeczne z promowaną przez nas zasadą, że na Wiśle powinno być miejsce dla każdego, bez względu na rodzaj jednostki pływającej.

W trakcie naszego spotkania roboczego, bazując na oczekiwaniach i potrzebach grup takich jak wioślarze, wędkarze, motorowodniacy, SUP-owcy, żeglarze, armatorzy obiektów pływających itp., wypracowaliśmy kilka prostych zasad i reguł, które obowiązując na warszawskim odcinku Wisły, razem z przepisami ogólnymi, zapewnią satysfakcjonujące rozwiązania dla każdej z grup wykorzystujących rzekę.

Od kilku dni zbieramy podpisy pod petycją za odwołaniem tego nierozsądnego Komunikatu Nawigacyjnego i ku naszemu zdziwieniu mamy już kilkaset podpisów, a będziemy je zbierać jeszcze do końca przyszłego tygodnia. Oczekujemy wycofania się przez dyrektora RZGW z tej decyzji, która tylko pogorszy relacje warszawskich wodniaków z RZGW w Warszawie i może doprowadzić do batalii prawnej o straty związane z konsekwencjami tej decyzji.

Prosimy o spotkanie w celu zaplanowania prawdziwych konsultacji społecznych z naszymi przedstawicielami. Wierzymy, że celem wprowadzenia decyzji o ograniczeniu prędkości była potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa na odcinku rzeki Wisły. Dodajemy, że w przeciągu ostatniej dekady Komenda Rzeczna Policji nie ma w swoich statystyka znacznej ilosci zachowań na wodzie, takich jak nadmierne falowanie jednostek pływających, więc tym bardziej niezrozumiała jest dla nasdecyzja, która nie wynika ze stanu faktycznego, a jedynie z błędnego odbierania problemu.

Wierzymy, że jeśli nasze wnioski zostaną uwzględnione w przepisach i zaleceniach dotyczących żeglugi na warszawskim odcinku rzeki Wisły, jako środowisko będziemy pilnować, by były one przestrzegane, poprzez edukację w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

Organizację i firmy podpisane poniżej:


Klub Sportów i Turystyki "Flota Wiślana" w.o.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Klub Sportów i Turystyki "Flota Wiślana" w.o. będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...