List otwarty PZM do Premier Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier,

Zwracamy się do Pani jako Porozumienie Zawodów Medycznych, obejmujące 9 ogólnopolskich związków zawodowych oraz szereg innych organizacji, stowarzyszeń i grup skupiających wszystkie  zawody medyczne. Jesteśmy gronem najbardziej reprezentatywnym dla niemal 600 tys. pracowników służby zdrowia. Nasze wystąpienie ma związek z przedstawionym niedawno przez ministra zdrowia programem reformy publicznej służby zdrowia i jest wyrazem głębokiego zaniepokojenia o jej  przyszłość.

Chociaż przedstawiony program przewiduje wiele zmian, to jednak o losie publicznej służby zdrowia zdecydują przede wszystkim warunki finansowe, w jakich będzie ona funkcjonować. Warunki, które przedstawił minister Radziwiłł są zatrważające. Obiecywany przez PiS poziom nakładów na publiczną służbę zdrowia w wysokości 6% PKB ma być osiągnięty dopiero za 10 lat, kiedy nie wiadomo kto będzie  tworzył rząd, a przez najbliższe trzy lata nakłady te mają być nawet mniejsze niż obecnie! Zgodnie z zaleceniami WHO poziom publicznych nakładów powinien wynosić co najmniej 6,8 % PKB aby zapewnić wszystkim odpowiednią opiekę zdrowotną. Bez natychmiastowej i znacznej poprawy finansowania publicznej ochrony zdrowia w Polsce nie zlikwiduje się kolejek do lekarzy, nie poprawi dostępu do skutecznego leczenia i nowoczesnego diagnozowania, nie zwiększy ilości personelu medycznego, nie poprawi jakości usług. Nie pomogą tutaj żadne szczegółowe rozwiązania, zaproponowane przez ministra zdrowia, jeśli nakłady pozostaną tak niskie, jak zaproponował rząd.

Równie zatrważająca jest ministerialna propozycja ustawy o wynagrodzeniach pracowników służby zdrowia. Przez najbliższych 6 lat ma być zamrożony dotychczasowy (często skrajnie niski) poziom płac, a zaproponowane po tym okresie stawki stanowią obrazę dla ciężko pracujących, wysoko kwalifikowanych pracowników, codziennie ratujących ludzkie zdrowie i życie i ponoszących wielką za nie odpowiedzialność. Jak Polacy mają uwierzyć, że rząd dba o polskiego pacjenta, gdy tak nisko ceni tych, którzy codziennie, bezpośrednio służą mu pomocą?

Pracownicy służby zdrowia nie zgadzają się na taki stan rzeczy! Jest on złamaniem przedwyborczych obietnic PiS składanych pracownikom medycznym i polskim pacjentom. Konieczny jest natychmiastowy istotny wzrost nakładów na publiczną ochronę zdrowia i wzrost pracowniczych wynagrodzeń. Wzywamy Rząd do dialogu społecznego w tej sprawie z udziałem pracowników służby zdrowia. Po raz kolejny zwracamy się do Pani Premier o spotkanie z przedstawicielami naszego Porozumienia. Nasze wcześniejsze apele w tej sprawie zostały zlekceważone, co odczytujemy jako wyraz niezwykłej wobec nas arogancji. Dla poparcia naszych postulatów zorganizujemy w Warszawie 24 września br. wielką manifestację pracowników służby zdrowia. Jeśli ona nie przyniesie spodziewanego efektu, nastąpi eskalacja naszych działań protestacyjnych.

Z wyrazami szacunku,
Porozumienie Zawodów Medycznych


 
 


Porozumienie Zawodów Medycznych    Skontaktuj się z autorem petycji