Organizowanie egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w innym dniu, niż w tym, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym

Petycja_matura_j._pol_1_.pngDotychczasowa praktyka ustalania harmonogramu egzaminu maturalnego przewiduje organizowanie egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym w tym samym dniu. Egzamin na poziomie podstawowym jest przeprowadzany rano, o godz. 9:00, a egzamin na poziomie rozszerzonym - po południu, o godz. 14:00.

Takie rozwiązanie jest krzywdzące dla uczniów, którzy zdają egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, bowiem w ciągu jednego dnia muszą oni dwukrotnie przystąpić do rozwiązania arkusza maturalnego.

Przed uczniami przystępującymi do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym stoją trzy godziny wytężonego wysiłku intelektualnego, tym trudniejszego, że mającego miejsce w godzinach popołudniowych, a dodatkowo po wcześniejszym rozwiązaniu testu i napisaniu wypracowania na poziomie podstawowym. Uczniowie przystępują więc do egzaminu na poziomie rozszerzonym zmęczeni, w warunkach mniej komfortowych od tych, jakie mogliby mieć. Takich uczniów co roku jest kilkadziesiąt tysięcy. W roku 2019 było ich 56 488.

Należy jednocześnie zauważyć, że egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym jest organizowany w godzinach porannych w innym dniu niż egzamin na poziomie podstawowym. Dzięki temu uczniowie zdający matematykę na poziomie rozszerzonym, mają szansę, aby przystąpić do swojego egzaminu w warunkach bardziej komfortowych, aniżeli tych, które mają uczniowie zdający egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym są egzaminami obowiązkowymi. Egzaminy na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów wybiera co roku ok. 20% uczniów. Ci z nich, którzy zdają egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, muszą napisać dwa egzaminy w ciągu jednego dnia.

Wobec powyższego postulujemy, aby od roku 2020, tj. od najbliższego egzaminu maturalnego, egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym był organizowany w innym dniu niż egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym i odbywał się w godzinach porannych.


Łukasz Korzeniowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Łukasz Korzeniowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook