Mieszkańcy Osiedla Baranówek nie zgadza się na deweloperską dewastację dzielnicy

 

do_internetu1.jpeg

SZANOWNY PAN

PREZYDENT MIASTA KIELCE

BOGDAN WENTA

 

SZANOWNE/I PANIE, PANOWIE

RADNI MIASTA KIELCE

 

Szanowni Państwo,

My, lokalna społeczność Osiedla Baranówek, NIE ZGADZAMY się na deweloperską dewastację dzielnicy zaprojektowanej jako osiedle domków jednorodzinnych oraz dwurodzinnych (bliźniaki) i zwracamy się z petycją do Państwa w sprawie podjęcia pilnych decyzji, zmierzających do zatrzymania zabudowy osiedla Baranówek. Bloki mieszkalne, które powstały do tej pory, ewidentnie pokazują błędny kierunek i powodują:

 • zastawianie przez zaparkowane samochody całych ulic oraz trawników (ulica Zółkiewskiego, Sobieskiego, Chodkiewicza i inne), co z kolei powoduje niebezpieczeństwo dla mieszkańców, w tym dzieci, skutkuje również zagrożeniem życia i zdrowia ludzi z uwagi na niejednokrotny brak odpowiedniego miejsca dla przejazdu służb ratownictwa medycznego;
 • wzmożony hałas;
 • korkowanie się całej dzielnicy (problem wyjazdu na Al.Na Stadion, ul.Ściegiennego, ul. Husarską) a przez to zmniejszenie bezpieczeństwa na Osiedlu;
 • nagminnie zastawianie chodniki, co uniemożliwia korzystanie z nich rodzinom z dziećmi, starszym osobom czy osobom niepełnosprawnym i zmusza je do poruszania się po drodze, co jak powszechnie wiadomo znacznie zmniejsza ich bezpieczeństwo;
 • frustracje mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy graniczą ze ścianami balkonów kilkudziesięciu mieszkań;
 • wizualne zaburzenie ładu przestrzennego kształtowanego przez lata.

 

Działalność deweloperska w postaci budowy bloków stoi w ewidentnej sprzeczności z dotychczas obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który obowiązywał przez lata i nie dopuszczał tego typu inwestycji. Narusza również w sposób rażący, zasadę „dobrego sąsiedztwa” określoną w artykule 61 ust.1 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Domagamy się również konkretnego i zdecydowanego działania Prezydenta Miasta Kielce i Radnych Miasta Kielce na rzecz mieszkańców a nie w interesie deweloperów poprzez:

 • uchwalenie przez Miasto Kielce nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całego Osiedla Baranówek w trybie pilnym, który będzie chronił dotychczasową zabudowę jednorodzinną oraz dwurodzinną.
 • zmiany w Studium uwarunkowania zagospodarowania miasta Kielce polegającej na doprecyzowaniu definicji zabudowy niskiej intensywności dla Osiedla Baranówek, zachowując brzegowe parametry, które winny znaleźć się w przedmiotowej definicji:
    • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa (budynki jednolokalowe),
    • wskaźnik intensywności wyrażony stosunkiem powierzchni całkowitej budynków do powierzchni terenu objętego inwestycją - maksymalnie 0,6,
    • wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych lub jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym, łącznie nie więcej niż wysokość do 9m,
    • miejsca postojowe - min. 2 na l lokal mieszkalny,
    • teren biologicznie czynny min. 40% powierzchni terenu objętego inwestycją,
 • wstrzymanie obecnych postępowań o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy i wydawania odmownych decyzji na wnioski wszystkich deweloperów o Warunki Zabudowy na budynki wielorodzinne.

 

„Baranówek” i Las Baranowski to miejsce oddechu nie tylko nas mieszkańców Osiedla ale również wszystkich Kielczan. Bo przecież znakomita większość z Was, rownież Radnych Miasta Kielce, właśnie TO miejsce wybiera na odpoczynek. Tu przyjeżdżamy na spacer z rodziną i psem, krótki trening biegowy czy przejażdżkę rowerową. Tu bezpiecznie, ładujemy swoją energię i spokój.

Pomóżcie nam zadbać i ochronić to wyjątkowe miejsce Osiedla i Lasu Baranówek!

 

Z poważaniem

Mieszkańcy Osiedla Baranówek

 

190435890_300109938278248_3163484341747895733_n.png

 

Zespół Osiedlowy Baranówka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zespół Osiedlowy Baranówka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...