TAK! Dla uruchomienia linii tramwajowej nr 13 na trasie Brętowo PKM - Chełm - Stogi

Władze Miasta Gdańska wielokrotnie informowały, że po wybudowaniu ulicy Nowej Bulońskiej i trasy Nowej Warszawskiej powstanie nowa linia tramwajowa nr 13, która będzie kursowała na następującej trasie: Brętowo PKM – Migowo – Ujeścisko – Chełm – Śródmieście SKM – Stogi. Początkowo prace miały zakończyć się do końca 2021 roku. Ostatecznie trasa Nowa Warszawska wraz z tramwajem ma zostać oddana do użytku 4 marca 2023 roku. 

Z dużym smutkiem i niezadowoleniem przyjęliśmy informacje, że władze Miasta Gdańska, wraz z otworzeniem dla ruchu trasy Nowej Warszawskiej, nie planują uruchomienia linii tramwajowej numer 13. Ta linia zapowiadana przy okazji budowy trasy tramwajowej tzw. Nowej Warszawskiej stanowiłaby ważne połączenie dla oferty komunikacji zbiorowej miasta Gdańska.

Zgodnie z wypowiedziami dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku wytyczenie nowej linii między Brętowem PKM, a Stogami zostało wypracowane po licznych sygnałach od mieszkańców dopominających się o połączenie południa Gdańska ze Śródmieściem, Przeróbką i Stogami. Wycofanie się z tego pomysłu jest rezygnacją z możliwości, jakie daje uruchomienie trasy tramwajowej tzw. Nowej Warszawskiej i lepsze wykorzystanie krańcówki Brętowo PKM.

Jako przedstawiciele wybrani przez mieszkańców, pragniemy przedstawić jasne stanowisko i wniosek o uruchomienie linii tramwajowej numer 13 oraz podkreślić, że gdańszczanie i gdańszczanki mają prawo do wygodnej, punktualnej, dopasowanej do potrzeb komunikacji publicznej. Temat był przedmiotem dyskusji na sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w dniu 2.02.2023, kiedy podjęto uchwałę w sprawie uruchomienia linii tramwajowej z krańcówki Brętowo PKM do przystanku Stogi.

Zmiany w zakresie komunikacji miejskiej w Gdańsku zbiegają się w czasie z planowanymi przez miejskie władze znaczącymi podwyżkami cen biletów (zarówno jednorazowych jak i miesięcznych) oraz mającym coraz większe trudności i opóźnienia wprowadzeniem systemu FALA. System ten, zamiast ułatwić, może utrudnić codzienne funkcjonowanie użytkowników komunikacji miejskiej.

Dlatego uważamy, że w sytuacji gdy kolejny raz podnoszone są ceny biletów, należy rozwijać system komunikacji zbiorowej, zgodnie z założeniami Miasta Gdańska, wedle których należy zachęcać mieszkańców i turystów do korzystania z komunikacji miejskiej.

W naszej opinii podwyżka cen biletów i wycofanie się z obiecanej nowej linii tramwajowej zniechęci mieszkańców do regularnego korzystania z komunikacji zbiorowej.

tramwaj_zabytkowy_linia_13_4.jpgfot: Olek Knitter/Zawsze Pomorze

W związku z powyższym postulujemy do władz Miasta Gdańska o uruchomienie linii tramwajowej numer 13 kursowała na następującej trasie: Brętowo PKM – Migowo – Ujeścisko – Chełm – Śródmieście SKM – Stogi od 1 maja 2023 roku.


Przemysław Malak - Radny Miasta Gdańska, Mateusz Zakrzewski, Łukasz Świacki, Grzegorz Giżewski - Radni Dzielnicy Piecki-Migowo    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Przemysław Malak - Radny Miasta Gdańska, Mateusz Zakrzewski, Łukasz Świacki, Grzegorz Giżewski - Radni Dzielnicy Piecki-Migowo do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...