„MODRZEJÓWKA NIE DLA DEWELOPERA”

Modrzejówka-33.png

Jego Ekscelencja, Arcybiskup Marek Jędraszewski

Wasza Ekscelencjo,

My mieszkańcy Krakowa jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami pojawiającymi się w mediach o procedowanej umowie pomiędzy Arcybractwem Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (zwanym dalej Arcybractwem Miłosierdzia), a deweloperem – Krakowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, której przedmiotem jest przekazanie w 30 – letnie zarządzanie Osiedla “Modrzejówka”, dodatkowo z prawem pierwokupu.    

Teren dawnego dworu Heleny Modrzejewskiej i osiedla „Towarzystwa Tanich Mieszkań dla Robotników Katolików” znajdujący się w obrysie ulic Gzymsików/Mazowieckiej/Sienkiewicza i alei Grottgera zwany potocznie Osiedlem „Modrzejówka” jest niezwykle cennym i rzadkim przykładem „budownictwa społecznego” z końca XIX wieku, co czyni go zabytkiem klasy europejskiej.   

Planowane przekazanie tego terenu w zarządzanie deweloperowi budzi uzasadnione obawy zarówno samych lokatorów osiedla jak i mieszkańców Krakowa. 

W związku z tym, zwracamy się do Waszej Ekscelencji z gorącym apelem o niezatwierdzanie przygotowanej umowy. Wydanie deweloperowi w zarządzanie Osiedla „Modrzejówka” wraz z prawem jego pierwokupu, rodzi uzasadnione obawy, że z czasem zostanie zniszczona zabytkowa zabudowa tego historycznego osiedla.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że my niżej  podpisani mieszkańcy Krakowa, podejmiemy dalsze kroki w celu ochrony tego cennego dziedzictwa narodowego jakim niezaprzeczalnie jest ten unikatowy na skalę europejską obiekt mieszkalny.    

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Waszej Ekscelencji, o powstrzymanie planów Arcybractwa Miłosierdzia i uratowanie przed zniszczeniem zabytkowej zabudowy osiedla, które stanowi dziedzictwo kulturowe i architektoniczne nie tylko dzielnicy Krowodrza, ale i całego Krakowa.  

 Z wyrazami szacunku

 Mieszkańcy Krakowa


Marcin Grega, fb@MojaKrowodrza    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Grega, fb@MojaKrowodrza do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...