Murem za kontynuacją dzierżawy przez Sp.Olbrzym obiektu Włodarz


Najemca obiektu „Włodarz” - Olbrzym Sp z o.o. zawarła umowę najmu z państwową jednostką organizacyjną Lasy Państwowe na najem gruntów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w obiekcie podziemnym projektu Riese-stan górniczy. Udrożnienie i dostosowanie obiektu podziemnego - wyrobiska górniczego - dla ruchu turystycznego, nie objętego umową najmu, kosztowało spółkę 16la pracy i olbrzymich nakładów finansowych w kwocie około 3mln zł Umowa została zawarta w 2003 na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że o ile zostałaby wypowiedziana przed upływem 25 lat, Lasy Państwowe zobowiązane są do zwrotu wszystkich kosztów, poniesionych prze Najemcę .Drugi zapis gwarantuje kontynuację najmu przez Spółkę na następne 10 lat, o ile obiekt będzie funkcjonował dalej jako turystyczny. Umowa nie dotyczy obiektu podziemnego, a to tam poniesiono największe nakładyok 70% nakładów. Inwestycja była ryzykowna , zwrot nakładów zakładano po 15 latach . Kiedy pojawiły się pierwsze zyski, w 2018r. Nadleśnictwo zaproponowało renegocjację umowy. Spółka na bazie zaproponowanego przez Lasy Państwowe szablonu, przedstawiła swój projekt umowy. Po kilku miesiącach, nie zależnie od toczących się negocjacji, na przełomie roku, Lasy Państwowe powołując się na niepotwierdzone i nieprawdziwe fakty zagroziły wypowiedzeniem umowy z winy najemcy bez okresu wypowiedzenia. Po wyjaśnieniu w dniu 11.styczna b.r. przez Spółkę sprawy, Lasy Państwowe przyjęły wyjaśnienia i odstąpiły od natychmiastowego wypowiedzenia umowy. 17-go styczna, bez uprzedzenia, powołując się na interes Skarbu Państwa wypowiedziały Zarządcy umowę z terminem na 30 września b.r. Nawet zakładając zwrot kosztów poniesionych na najmowany teren, administratorowi obiektu nikt nie zwróci nakładów poniesionych na podziemny obiekt, jego promocję i 16 lat pracy i wyrzeczeń właścicieli, zarządu i pracowników Spółki.      Tren najmowany od Lasow jest niezbędny do prowadzenia działalności w obiekcie do którego lasy nie mają żadnych praw  Działania spółki w zaden sposób nie naruszyły interesu Skarbu Państwa. Wypowiedzenie najmu przyległych do obiektu gruntów naruszy interes Spółki Olbrzym ,która dla dobra miejsca inwestowala i rozwijała to, co jest pod ziemią.Zarówno obiekt jak i najmowany teren stanowią integralna całość.

To wywołanie konieczności wypłacenia milionowego odszkodowania jest ewidentnym naruszeniem interesu Skarbu Państwa.

Zaprzestanie kontynuacji dotyczczasowej działalności Olbrzyma  zuboży całość i dojdzie do strat większych – wizerunkowych, promocyjnych, zostaną zaprzepaszczone niepowtarzalne możliwości promocyjnej wyjątkowego dziedzictwa w tym regionie Dolnego Śląska.Doprowadzi do upadku Spółki 


Krzysztof Szpakowski-pełnomocnik Sp.Olbrzym    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krzysztof Szpakowski-pełnomocnik Sp.Olbrzym do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...