Murem za BB!

Petycja do Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
z okręgu wyborczego nr 1

Sylwia Cieślar
Magdalena Idzik-Fabiańska
Jan Kawulok
Maciej Kolon
Dorota Kożusznik
Monika Socha
Ewa Żak

 

MUREM ZA BB!

Szanowni Państwo!

My, niżej podpisani, żądamy od Państwa podjęcia działań, które spowodują przeznaczenie odpowiednich funduszy z budżetu województwa śląskiego na remont muru Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej. Gospodarzem tego obiektu od kilkunastu lat jest samorząd województwa śląskiego, i to on jest w pełni odpowiedzialny za obecny stan obiektu i na nim spoczywa obowiązek jego remontu. Zamknięcie chodnika lub prowizoryczne zabezpieczenie w postaci siatki w centralnym punkcie miasta jest wyrazem lekceważenia Bielska-Białej i jego mieszkańców przez władze wojewódzkie. Pozaprawne żądanie pokrycia połowy kosztów remontu przez samorząd miejski odbieramy jako potwierdzenie nierównego traktowania naszego miasta w ramach województwa śląskiego, gdyż tego rodzaju żądania nie zostały sformułowane wobec żadnego innego miasta i dotyczą wyłącznie Bielska-Białej. Nie zgadzamy się na to!

Od radnych wojewódzkich oczekujemy, że będą reprezentować interesy swoich wyborców a nie tylko zarządów partii politycznych, do których należą. Żądamy od Państwa aktywności w sprawie zamkowego muru. Będzie to test Waszej skuteczności i być może ostatnia szansa przekonania bielszczan, że województwo śląskie nie dyskryminuje naszego miasta i regionu.

Razem z nami stańcie MUREM ZA BB!


Stowarzyszenie Niezależni.BB    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Niezależni.BB do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...