Murem za BB!

Petycja do Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
z okręgu wyborczego nr 1

Sylwia Cieślar
Magdalena Idzik-Fabiańska
Jan Kawulok
Maciej Kolon
Dorota Kożusznik
Monika Socha
Ewa Żak

 

MUREM ZA BB!

Szanowni Państwo!

My, niżej podpisani, żądamy od Państwa podjęcia działań, które spowodują przeznaczenie odpowiednich funduszy z budżetu województwa śląskiego na remont muru Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej. Gospodarzem tego obiektu od kilkunastu lat jest samorząd województwa śląskiego, i to on jest w pełni odpowiedzialny za obecny stan obiektu i na nim spoczywa obowiązek jego remontu. Zamknięcie chodnika lub prowizoryczne zabezpieczenie w postaci siatki w centralnym punkcie miasta jest wyrazem lekceważenia Bielska-Białej i jego mieszkańców przez władze wojewódzkie. Pozaprawne żądanie pokrycia połowy kosztów remontu przez samorząd miejski odbieramy jako potwierdzenie nierównego traktowania naszego miasta w ramach województwa śląskiego, gdyż tego rodzaju żądania nie zostały sformułowane wobec żadnego innego miasta i dotyczą wyłącznie Bielska-Białej. Nie zgadzamy się na to!

Od radnych wojewódzkich oczekujemy, że będą reprezentować interesy swoich wyborców a nie tylko zarządów partii politycznych, do których należą. Żądamy od Państwa aktywności w sprawie zamkowego muru. Będzie to test Waszej skuteczności i być może ostatnia szansa przekonania bielszczan, że województwo śląskie nie dyskryminuje naszego miasta i regionu.

Razem z nami stańcie MUREM ZA BB!


Stowarzyszenie Niezależni.BB    Skontaktuj się z autorem petycji