Nadanie imienia Jana Gorączki ps. "Lont" nowopowstałemu rondu w Tomaszowie Lubelskim

Zwracamy się do Rady Miasta Tomaszów Lubelski z wnioskiem o nadanie imienia Jana Gorączki ps."Lont" nowopowstałemu rondu u zbiegu ulic Żwirki i Wigury, Ordynacka Al. Sportowa.

Jan Gorączka był silnie związany z naszym regionem, urodził się w pobliskim Podlodowie, służbę wojskową odbywał w 9 pułku Piechoty Legionów w szeregach tego Pułku brał udział w Wojnie Obronnej 1939 r. w tym w II Bitwie pod Tomaszowem Lubelskim wmiędzy innymi w walkach pod Krasnobrodem.
W 1941 r. związał się z ZWZ-AK na terenie Obwodu Tomaszów Lubelski. Z uwagi na fakt, że posiadał wówczas doświadczenie saperskie wyniesione ze służby wojskowej, został mianowany instruktorem minerów przy sztabie Obwodu ZWZ-AK Tomaszów
Lubelski .

Jesienią 1943 r. jako saper „Lont”, z rozkazu komendanta tomaszowskiego obwodu ZWZ-AK, brał udział w akcji minowania dwóch mostów drogowych na rzece Wieprz w Tarnawatce i na trasie Zamość–Tomaszów Lubelski, a także udział w wysadzeniu niemieckich magazynów zbrojeniowych i paliwowych w Dąbrowie Tomaszowskiej oraz niemieckich pociągów kursujących na trasie Bełżec–Zwierzyniec.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Lubelszczyzny „Lont” pozostał w konspiracji i nawiązał kontakty konspiracyjne z Janem Leonowiczem „Burtą”

Jan Gorączka nie ujawnił się podczas sierpniowej amnestii 1945 r., pozostał w ukryciu. W 1946 r., z rozkazu komendanta Obwodu WiN Tomaszów Lubelski Jana Turowskiego „Norberta”, Jan Gorączka otrzymał zadanie zorganizowania i kierowania rejonem II WiN  Obwodu Tomaszów Lubelski.

Od połowy 1948 r. Jan Gorączka znajdował się w stałym rozpracowaniu operacyjnym PUBP w Tomaszowie Lubelskim.

Pamięć o nim, jako partyzancie, który za walkę o wolną i niepodległą ojczyznę zapłacił najwyższą cenę, na kartach współczesnej historii jest marginalna. Nie ulega wątpliwości, że był jedną z najważniejszych postaci konspiracji niepodległościowej w powiecie tomaszowskim po 1947 r.

Wyjątki z biogramu Jana Gorączki pochodzą z opracowania autorstwa Wojciecha Hanusa pt."JAN GORĄCZKA (1916-1952) Żołnierz Armii Krajowej, dowódca Rejonu II Samodzielnego Obwodu Tomaszów Lubelski Zrzeszenia WiN."


 Źródło:

JAN GORĄCZKA (1916-1952) Żołnierz Armii Krajowej ...

 
 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 2 Pułku Strzelców Konnych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Grupa Rekonstrukcji Historycznej 2 Pułku Strzelców Konnych do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...