Nagroda dla Autorki GRYFIA zagrożona

do: Prezydent Szczecina

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Redaktor naczelny "Kuriera Szczecińskiego"

 

 

Szanowni Państwo,

dwa lata temu powstała w Szczecinie Nagroda dla Autorki „Gryfia” i szybko zaczęła nabierać coraz większego znaczenia na kulturalnej mapie Polski. Nagroda ta dwukrotnie trafiła do znakomitych autorek, których pisarstwo odporne jest na przejściowe mody, a które pozostawały nieco w cieniu.

Wyrażamy wielkie zaniepokojenie odwołaniem przewodniczącej jury „Gryfii’, profesor Ingi Iwasiów. Ta znana i ceniona badaczka literatury kobiet posiada niezaprzeczalne kompetencje do tego, żeby wraz z zespołem jurorów nagrody wypracować jej wyrazisty profil i nadać jej wysoką rangę. Jej praca, dająca świetnie rezultaty przez dwa kolejne lata, została gwałtownie przerwana.

Pierwsza i jedyna w Polsce nagroda dla kobiet–autorek skupia na sobie uwagę wielu środowisk. Zajmując się literaturą, uczestnicząc w życiu kulturalnym i popierając ideę równych szans dla kobiet i mężczyzn apelujemy do Państwa o przywrócenie profesor Ingi Iwasiów do funkcji przewodniczącej jury Nagrody „Gryfia” i zagwarantowanie przez to nagrodzie wysokiego poziomu merytorycznego.

 

Z poważaniem,

 

red. Piotr Mucharski, „Tygodnik Powszechny”

prof. Michał Paweł Markowski, Uniwersytet Jagielloński

prof. Krystyna Kłosińska, Uniwersytet Śląski

prof. Ewa Graczyk, Uniwersytet Gdański

prof. Jolanta Brach-Czaina, Uniwersytet Warszawski

prof. Teresa Walas, Uniwersytet Jagielloński

dr Beata Kowalska, Uniwersytet Jagielloński

red. Beata Kozak, „Zadra”

dr Andrzej Franaszek, „Tygodnik Powszechny”

dr Agnieszka Gajewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr Grzegorz Jankowicz, „Tygodnik Powszechny”

dr Sławomira Walczewska, eFKa

dr Anna Marchewka, UJ

dr Paulina Szkudlarek, UJ

red. Marcin Wilk

 


Fundacja Kobieca eFKa    Skontaktuj się z autorem petycji