Nie chcemy mieszkać obok przemysłowej fermy drobiu!

 Petycja w sprawie planowanej budowy przemysłowej fermy drobiu we wsi Werkowo i Bracholin (województwo poznańskie, gmina Wągrowiec)

Zwracamy się do Was z gorącym apelem i wielką prośbą o poparcie naszego postulatu, aby nie budować przemysłowej fermy drobiu we wsi Werkowo i Bracholin. Ferma intensywnego chowu drobiu dla celów komercyjnych miałaby stanąć w bliskiej odległości od naszych domów jednorodzinnych i naszych gospodarstw rolnych. Bliskie sąsiedztwo fermy to spadek jakości i warunków życia mieszkańców wsi. Głównym powodem jest emisja zanieczyszczeń powietrznych, tzw. uciążliwość zapachowa (gazów, pyłów, drobnoustrojów, endotoksyn, hałasu) oraz zanieczyszczenia środowiska glebowo-wodnego stanowiących zagrożenie mikrobiologiczne czyli zanieczyszczenie mikroorganizmami chorobotwórczymi.

Przeprowadzona, przez zespół badawczy Health Risk Management & Communication z Warszawy, szybka ocena epidemiologiczna (Rapid Epidemiological Assesment – RAE) na terenie wsi Więckowice gmina Dopiewo województwo Wielkopolskie wykazała bezpośredni związek pomiędzy sąsiedztwem dużej fermy a częstotliwością występowania dolegliwości zdrowotnych, m.in.: podrażnienie błon śluzowych nosa, oczu i gardła, ból głowy, nudności, biegunkę, chrypkę, kaszel, duszności, kołatanie serca, senność, ataki paniki, stres, zawroty głowy.

Przemysłowa hodowla drobiu oznacza konieczność zagospodarowania odchodów ptaków, które przedostają się do środowiska glebowo-wodnego i mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt. Problemem na fermach są martwe ptaki, a ich niewłaściwa utylizacja wiąże się z zagrożeniem epidemiologicznym i epizootycznym. Nieodpowiedni sposób składowania i utylizacji oraz zbyt długie przechowywanie padłych zwierząt mogą skutkować skażeniem ujęć wodnych oraz namnożeniem insektów i owadów. Choroby przenoszone przez muchy to m.in. salmonelloza, zakażenie E.Coli, ospa ptaków, kokcydiozy, różyca, wszawica, zakażenie nicieniami, bruceloza, dyzenteria.

Ptaki , także pasza i ściółka mogą być źródłem zapylenia powietrza. Najwięcej bakterii oraz grzybów znajduje się w odchodach zwierzęcych, w ściółce i na powierzchni posadzek. Wśród bakterii, które mogą przedostawać się do środowiska zewnętrznego  są: gronkowce, pałeczki z grupy Coli, streptokoki fekalne, laseczki różycy, prątki gruźlicy, chorobotwórcze gronkowce i paciorkowce, wirusy pryszczycy oraz różnorakie grzyby i organizmy pasożytnicze. Poważnym problem na fermach i ich okolicy są też myszy i szczury. Mogą być nosicielami czynników chorobotwórczych i roznosić choroby wewnątrz gospodarstwa oraz pomiędzy gospodarstwami.

Ferma w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i gospodarstw oznacza realny spadek wartości nieruchomości – dorobku naszego życia.

Obawiamy się wzrostu natężenia ruchu związanego z budową i obsługą planowanych kompleksów, a co za tym idzie hałas 24h/dobę oraz niszczenie dróg. Pod wpływem drgań związanych z transportem ucierpią również domy budowane w 1905 r., a jest ich bardzo dużo w Werkowie.

Tego rodzaju inwestycje winno się realizować poza granicami zabudowy jednorodzinnej i zabudowań gospodarczych, w znacznej odległości, w sposób nie zatruwający życia mieszkańcom.

Nie chcemy rezygnować ze spokojnego życia we wsi, gdzie woda, gleba i powietrze są wciąż czyste.                                                                                                              

Z poważaniem,

Andrzej Maćkowski

Sołtys wsi Werkowo 

 

Leszek Łochowicz

Sołtys wsi Bracholin


Andrzej Maćkowski i Leszek Łochowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Andrzej Maćkowski i Leszek Łochowicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...