Nie chcemy mieszkać obok przemysłowej fermy drobiu!

 Petycja w sprawie planowanej budowy przemysłowej fermy drobiu we wsi Werkowo i Bracholin (województwo poznańskie, gmina Wągrowiec)

Zwracamy się do Was z gorącym apelem i wielką prośbą o poparcie naszego postulatu, aby nie budować przemysłowej fermy drobiu we wsi Werkowo i Bracholin. Ferma intensywnego chowu drobiu dla celów komercyjnych miałaby stanąć w bliskiej odległości od naszych domów jednorodzinnych i naszych gospodarstw rolnych. Bliskie sąsiedztwo fermy to spadek jakości i warunków życia mieszkańców wsi. Głównym powodem jest emisja zanieczyszczeń powietrznych, tzw. uciążliwość zapachowa (gazów, pyłów, drobnoustrojów, endotoksyn, hałasu) oraz zanieczyszczenia środowiska glebowo-wodnego stanowiących zagrożenie mikrobiologiczne czyli zanieczyszczenie mikroorganizmami chorobotwórczymi.

Przeprowadzona, przez zespół badawczy Health Risk Management & Communication z Warszawy, szybka ocena epidemiologiczna (Rapid Epidemiological Assesment – RAE) na terenie wsi Więckowice gmina Dopiewo województwo Wielkopolskie wykazała bezpośredni związek pomiędzy sąsiedztwem dużej fermy a częstotliwością występowania dolegliwości zdrowotnych, m.in.: podrażnienie błon śluzowych nosa, oczu i gardła, ból głowy, nudności, biegunkę, chrypkę, kaszel, duszności, kołatanie serca, senność, ataki paniki, stres, zawroty głowy.

Przemysłowa hodowla drobiu oznacza konieczność zagospodarowania odchodów ptaków, które przedostają się do środowiska glebowo-wodnego i mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt. Problemem na fermach są martwe ptaki, a ich niewłaściwa utylizacja wiąże się z zagrożeniem epidemiologicznym i epizootycznym. Nieodpowiedni sposób składowania i utylizacji oraz zbyt długie przechowywanie padłych zwierząt mogą skutkować skażeniem ujęć wodnych oraz namnożeniem insektów i owadów. Choroby przenoszone przez muchy to m.in. salmonelloza, zakażenie E.Coli, ospa ptaków, kokcydiozy, różyca, wszawica, zakażenie nicieniami, bruceloza, dyzenteria.

Ptaki , także pasza i ściółka mogą być źródłem zapylenia powietrza. Najwięcej bakterii oraz grzybów znajduje się w odchodach zwierzęcych, w ściółce i na powierzchni posadzek. Wśród bakterii, które mogą przedostawać się do środowiska zewnętrznego  są: gronkowce, pałeczki z grupy Coli, streptokoki fekalne, laseczki różycy, prątki gruźlicy, chorobotwórcze gronkowce i paciorkowce, wirusy pryszczycy oraz różnorakie grzyby i organizmy pasożytnicze. Poważnym problem na fermach i ich okolicy są też myszy i szczury. Mogą być nosicielami czynników chorobotwórczych i roznosić choroby wewnątrz gospodarstwa oraz pomiędzy gospodarstwami.

Ferma w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i gospodarstw oznacza realny spadek wartości nieruchomości – dorobku naszego życia.

Obawiamy się wzrostu natężenia ruchu związanego z budową i obsługą planowanych kompleksów, a co za tym idzie hałas 24h/dobę oraz niszczenie dróg. Pod wpływem drgań związanych z transportem ucierpią również domy budowane w 1905 r., a jest ich bardzo dużo w Werkowie.

Tego rodzaju inwestycje winno się realizować poza granicami zabudowy jednorodzinnej i zabudowań gospodarczych, w znacznej odległości, w sposób nie zatruwający życia mieszkańcom.

Nie chcemy rezygnować ze spokojnego życia we wsi, gdzie woda, gleba i powietrze są wciąż czyste.                                                                                                              

Z poważaniem,

Andrzej Maćkowski

Sołtys wsi Werkowo 

 

Leszek Łochowicz

Sołtys wsi Bracholin


Andrzej Maćkowski i Leszek Łochowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Andrzej Maćkowski i Leszek Łochowicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook