"NIE" dla budowy północnej części obwodnicy Łowicza w rejonie Małszyc, Klewkowa, Goleńska, Strzelcewa i Popowa

Petycja do:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

 PETYCJA

 

 "NIE" dla budowy północnej części obwodnicy Łowicza w rejonie Małszyc, Klewkowa, Goleńska, Strzelcewa i Popowa

w sprawie odstąpienia od dalszych etapów prac nad czterema wariantami projektowanej północnej części obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92.

 

Szanowni Państwo!

Petycja o odstąpienie i rezygnację z budowy planowanych czterech wariantów północnej części obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92 (biegnących m.in. przez wieś Małszyce, Klewków, Goleńsko, Strzelcew i Popów).

Mieszkańcy Małszyc, Klewkowa, Goleńska, Strzelcewa i Popowa wnoszą stanowczy protest przeciwko wszystkim wariantom północnej obwodnicy Łowicza (przedstawionej w dniu 06.05.2021 przez biuro projektów komunikacyjnych IVIA) biegnących przez zabudowania oraz działki leżące w obrębie wsi Małszyce, Klewków, Goleńsko, Strzelcew i Popów. 

Proponowane rozwiązania poprowadzenia obwodnicy przez atrakcyjne przyrodniczo, turystycznie oraz gospodarczo obszary są dla mieszkańców nie do zaakceptowania.

PLAN_SYTUACYJNY_2.PNGŹródło: http://obwodnicalowicza.pl/wp-content/uploads/2021/05/01-Orientacja.pdf 

 

Uzasadnienie

Powstanie zupełnie nowej drogi na dziewiczym terenie wpłynie bardzo negatywnie na występujące w tym rejonie chronione gatunki roślin oraz zwierząt (starorzecze Bzury objęte jest programem NATURA 2000). Łąki okalające rzekę Bzurę są naturalnym terenem żerowania licznych siedlisk ptaków oraz mniejszych ssaków (np. lis, bóbr, jeż, zając). Powstanie nowego odcinka drogi, wpłynie na izolacje niektórych populacji, zahamuje naturalny rozród, przerwaniu ulegną naturalne korytarze przemieszczania się dzikich zwierząt, co będzie prowadzić do osłabienia lub zagłady istniejącego ekosystemu.

Kolejnym argumentem za odrzuceniem wszystkich czterech wariantów jest całkowicie bezzasadne poprowadzenie drogi przez ścisłą zabudowę, zmuszając część mieszkańców do opuszczenia swoich siedlisk, a resztę do życia w uciążliwych warunkach. Planowana obwodnica zniszczy sielski charakter miejscowości, do której ludzie uciekli od miejskiego zgiełku, utrudni rolnikom dojazd do pól uprawnych i łąk oraz zniszczy gospodarstwa rolne tworzone przez wiele pokoleń.

Główne natężenie ruchu w Łowiczu generowane jest przez pobliski węzeł Autostrady A2 w Nieborowie. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest wybudowanie obwodnicy Łowicza między ulicą Bolimowską i ulicą Poznańską, która połączy dwie drogi krajowe nr 70 i 92.

Pragniemy nadmienić że naturalną obwodnicą Łowicza od strony północnej (obszar Klewkowa, Małszyc, Goleńska, Strzelcewa i Popowa) jest droga krajowa 92 oraz droga wojewódzka 584. Budowanie kolejnej obwodnicy od północnej strony Łowicza nie przyniesie pożądanych efektów, a jedynie zniszczy wypracowany latami ład i porządek.

Mieszkańcy Małszyc, Klewkowa, Goleńska, Strzelcewa i Popowa wnioskujemy do GDDKIA jak w sentencji.

Wyrazami naszego sprzeciwu jest załączona lista podpisów pod petycją.

Link do pobrania wniosku i do złożenia w Urzędzie Gminy lub na adres mailowy wnioski_lowicz@ivia.pl do 24.05.2021:

http://obwodnicalowicza.pl/wp-content/uploads/2021/05/Wniosek-wlascicieli-gruntow-lowicz.pdf 

Link do w.w projektu obwodnicy:

http://obwodnicalowicza.pl/ 

Link do filmików z drona:

https://www.ivia.pl/bbudowa-obwodnicy-lowicza-studium-korytarzowebbr-smallgddkia-w-lodzismall-rd686.pl.html 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Bartosz Karski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...