Nie dla cyrków ze zwierzętami w Lublinie

Sz. P. Krzysztof Żuk

Prezydent Lublina

      Zwracamy się z apelem o wydanie - śladem kolejnych polskich miast - zarządzenia zakazującego organizowania na terenie Lublina cyrkowych pokazów tresury dzikich zwierząt oraz nieudostępnianie miejskich gruntów cyrkom wykorzystującym dzikie zwierzęta. Uważamy, że rozrywka nie powinna odbywać się kosztem cierpienia zwierząt. Cyrkowe pokazy tresury są przejawem okrucieństwa, zwłaszcza wobec dzikich gatunków, niezależnie czy urodzonych na wolności czy w niewoli. Nawet jeśli ich tresura, jak twierdzą cyrkowcy, nie byłaby związana z okrutnymi praktykami - dzikie zwierzęta pozostają dzikimi zwierzętami i cyrkowe klatki, wozy i arena nigdy nie zastąpią im naturalnego środowiska i realizacji podstawowych potrzeb przestrzeni, ruchu i życia społecznego. Gatunki, które na wolności przemierzają dziennie dziesiątki kilometrów w cyrku skazane są na bezruch w ciasnych klatkach, łańcuchy, choroby psychiczne. Tresura to nic innego jak złamanie oporu i brutalne zmuszanie do wykonywania nienaturalnych czynności.

Zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach wprowadzono w co najmniej 21 krajach świata, w tym 9 europejskich. Setki samorządów lokalnych na świecie wprowadziło miejscowe zakazy wykorzystywania zwierząt w cyrku np. w Hiszpanii w 137 miast oraz cała Katalonia. Uważamy, że Lublin powinien dołączyć do szeregu polskich i europejskich miast, w których tego typu okrutna rozrywka nie jest dostępna.

Dodatkowymi argumentami za takim krokiem są kwestie wychowawcze (Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło nakłanianie dzieci do uczestnictwa w występach cyrków ze zwierzętami jako działalność niepożądaną) bezpieczeństwa (liczne ucieczki zwierząt i wypadki).

Apelujemy ponadto aby miejskie szkoły i przedszkola nie uczestniczyły w akcjach promocyjnych cyrków ze zwierzętami poprzez dystrybucje biletów czy bezpłatnych wejściówek.