NIE dla czteropasmowej trasy „Paszkowianka” w środku lasu. STOP wycince lasów!

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Burmistrz Gminy Brwinów

Rada Miejska w Brwinowie

Wójt Gminy Michałowice

Wójt Gminy Nadarzyn

Prezydent Miasta Pruszkowa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w imieniu Stowarzyszenia „Osiedle Słoneczne” z siedzibą w Kaniach (gmina Brwinów, powiat pruszkowski), jako organizacji społecznej i ekologicznej zaangażowanej w ochronę zasobów przyrodniczych i społecznych, składamy petycję w związku z koniecznością ochrony lasów położonych w okolicy  miejscowości Strzeniówka oraz na odcinku Granica - Kanie.

Wyrażamy sprzeciw wobec:

·         proponowanym przebiegom trasy II etapu Paszkowianki (tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej 719 do miejscowości Paszków), ingerującymi w pobliskie tereny leśne m.in. gmin Brwinów, Michałowic, Nadarzyna, a zwłaszcza wariantu z przecięciem ul. Pruszkowskiej w środkowej części jej odcinka pomiędzy ul. Barbary a ul. Szarży (przechodzącego przez środek lasu!)

·         dewastacji wymienionych terenów i obszarów leśnych

  Obszary leśne które uległyby dewastacji:

Picture115.png

Picture21.jpg

Poniżej poglądowa mapa przybliżonych wariantów planowanej trasy inwestycji przeciw którym protestujemy:

mapa_propozycja_mzdw_z_dn_14.07_.2_2_.jpg

legenda:

- na żółto i niebiesko: przybliżone warianty zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz Gminy Nadarzyn przeciwko któremu złożono oddzielną petycję z ramienia Stowarzyszenia „Zielona Granica”

- na zielono: alternatywny wariant przebiegu z przecięciem ul. Pruszkowskiej w środkowej części jej odcinka pomiędzy ul. Barbary i ul. Szarży, przechodzący przez środek lasu

 

Wnioski:

·         Inwestycja ingerować będzie w sposób kompletnie dewastujący w pobliski i wyjątkowy ekosystem (jeden z najbardziej wyjątkowych na Mazowszu),

·         Przyczyni się do znacznego obniżenia jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa pobliskich miejscowości takich jak Kanie, Nowa Wieś, Granica, Strzeniówka, a także odwiedzających te tereny w celach rekreacyjnych mieszkańców województwa.

·         Zaburzy funkcjonowanie licznie posadowionych w tej części lasów, znanych w całym województwie konnych szkół jeździeckich

·         Zagrożone likwidacją są pobliskie ROD SGGW, które są na tym obszarze od pokoleń

Inwestycja planowana jest bez konsultacji (wszystkie dotychczasowe spotkania miały charakter wyłącznie informacyjny), wbrew woli, i nie w interesie mieszańców wyżej wymienionych miejscowości o czym świadczą liczne protesty, skargi, oraz petycje (Zielona Granica, ROD, Osiedle Słoneczne i wiele innych).

Protestujemy przeciwko:

·         przedkładaniu interesów centrów logistycznych nad potrzeby mieszkańców i ochronę przyrody;

·         opieraniu kosztownych a niosących nieodwracalne szkody dla środowiska naturalnego inwestycji na niepotwierdzonych stosownymi dokumentami hipotezach o ich pozytywnym wpływie inwestycji na sytuację komunikacyjną;

·         przedstawianiu słusznego interesu społecznego i interesu mieszkańców peryferyjnych miejscowości gmin Brwinów, Nadarzyn i Michałowice jako alternatywy dla katastrofy komunikacyjnej w miejscowościach centralnych, przy braku jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia dla kreowania takich tez.

Wnosimy o:

·         zaprzestanie prac projektowych nad II etapem dorgi wojewódzkiej, tzw. "Paszkowianki" z przebiegiem przez tereny Lasu Komorowskiego i lasu w Kaniach, doliny Utraty i Zimnej Wody oraz w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych: na "Osiedlu Słonecznym" (Kanie), w Strzeniówce, Kaniach i Granicy;

·         przedstawienie dokumentacji merytorycznej, jeżeli taka powstanie (obecnie brak), która określałaby, czy taka droga w ogóle jest potrzebna i co miałoby uzasadniać jej budowę z uwzględnieniem projektowanego ogólnego układu komunikacyjnego w aglomeracji warszawskiej;

·         zapewnienie szerokiego udziału społeczeństwa w tym organizacji ekologicznych w procesie konsultacji społecznych dotyczących budowy ww. drogi i uwzględnienie ich stanowisk;

·         rzetelne informowanie o faktycznych uwarunkowaniach prawnych w zakresie planowania przestrzennego;

·         podjęcia działań, stosownie do przyznanych prawem kompetencji na rzecz rezygnacji z realizacji ww. inwestycji lub zmiany jej lokalizacji z wyłączeniem ww. obszarów;

 

Mieszkańcy i Zarząd Stowarzyszenia „Osiedle Słoneczne” z siedzibą w Kaniach

 

  STOP wycince lasów! STOP dla nieprzemyślanych, niezaplanowanych i niepotrzebnych dla mieszkańców inwestycji!

 


Mieszkańcy i Zarząd Stowarzyszenia „Osiedle Słoneczne” z siedzibą w Kaniach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy i Zarząd Stowarzyszenia „Osiedle Słoneczne” z siedzibą w Kaniach do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...