NIE dla FARMA FOTOWOLTAICZNA WIDRYKI !!!

Działając w interesie publicznym, jako mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński, zwracamy się do Państwa o poparcie petycji sprzeciwiającej się powstaniu gigantycznej elektrowni fotowoltaicznej na terenie miejscowosci Ignalin, Redy i Widryki, która ma zajmować 167 hektarów i jest zlokalizowana w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Planowana inwestycja to zakład przemysłowy, który zniszczy życie nasze i przyrody w okolicy . 
                          Uzasadnienie 
•Miejscowości Ignalin, Redy i Widryki, których dotyczy planowana inwestycja to region historycznej Warmii bardzo atrakcyjnej pod względem Krajobrazowym i kulturowym. Tradycyjne formy architektoniczne oraz sposób użytkowania przestrzeni to wzorce, na których można opierać nowe koncepcje i pomysły. Dlatego istotnym jest, by dbać o te wartości rodzimej kultury w niezakłóconym stanie. W/w inwestycja zniszczy piękno jakim charakteryzuje się to miejsce. Powstanie takiej instalacji naruszy zasady ładu przestrzennego i koliduje z sąsiadująca zabudową i okolicą. 
•Ważnym aspektem z punktu widzenia ekologii jest fakt, że ta okolica jest miejscem występowania gniazd wielu gatunków zwierząt, takich jak puszczyk zwyczajny, żurawie, błotniak stawowy, łabędzie, czapla biała ... i wielu innych gatunków ptaków będących pod ochroną. Jest również strefą żerowania ptaków chronionych takich jak np orły bociany, żurawie .... Występują tu również zwierzęta takie jak jeleń szlachetny , łosie , sarny , wilki, bobry, wydry... Ponadto w tym obrębie występuje olbrzymia ilość gadów i płazów oraz owadów także objętych ścisłą ochroną. W/w inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko naturalne, stworzy bariery w obecnym ekosystemie dla dzikich zwierzat. Ptaki opuszczą swoje ważne siedliska, może dojść do wyginięcia zagrożonych gatunków. 
•Kolejnym aspektem sprzeciwiającym się inwestycji jest funkcja społeczna. Planowana elektrownia będzie sąsiadować z wieloma działkami i gospodarstwami, których wartość drastycznie spadnie jeśli dojdzie do realizacji tych planów. Nieruchomości, które znajdują się w zasięgu oddziaływania inwestycji będą bezwartościowe. Ludzie stracą dorobki życia. Miejscowa ludność i właściciele okolicznych działek stracą możliwość zarobkowania na szeroko pojętej turystyce, która na Warmii jest w fazie rozkwitu. Inwestycja przeczy polityce gminy i całego województwa Warmińsko-Mazurskiego, dla ktorych turystyka jest ważnym ogniwem rozwojowym. 
Ponadto, kolejne cenne grunty rolne, ktorych słynie region  przekształcane w zakłady przemysłowe, jakim niewątpliwie według prawa jest planowana elektrownia fotowoltaiczna, będą niszczone !!!! 
•Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt. 
Brak ogólnodostępnych badań naukowych, których cele jest określenie negatywnego wpływu tak ogólnych elektrowni fotowoltaicznych, w szczególności pola magnetycznego, na zdrowie i życie ludzkie( dzieci !!!) oraz zwierząt w perspektywie kilkudziesięciu lat. Brak takich badań nie może zagwarantować bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom okolic inwestycji. 

Prosimy podpisz i udostępnij. Dziękujemy !181B37A3-003B-46AB-B130-B1FA7C53EA0F.jpeg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Alexandra Wojtal do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...