NIE dla likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Opieką nad Noworodkiem (rooming in) w Iłży

Iłża, dn. 03.07.2024

Personel Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego
z Opieką nad Noworodkiem
SPZZOZ Szpital w Iłży
Do Starosty
i członków Rady Powiatu RadomskiegoNIE dla likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Opieką nad Noworodkiem (rooming in) w Iłży

W imieniu personelu medycznego SPZZOZ Szpital w Iłży, mieszkańców Iłży i ościennych gmin wnosimy o wstrzymanie jakichkolwiek działań prawnych i faktycznych zmierzających do likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Opieką nad Noworodkiem (rooming in) w SPZZOZ Szpital w Iłży.

Jako mieszkańcy Iłży i ościennych gmin nie wyobrażamy sobie, by zabrakło tak ważnego oddziału. Poród to siła natury, nie można tego zaplanować, zatrzymać. Likwidacja oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Opieką nad Noworodkiem oznacza dla Pacjentek konieczność szukania pomocy w innych, bardziej odległych szpitalach, co potencjalnie stwarza zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Powyższe spowoduje, że najbliższy oddział ginekologiczny będzie zlokalizowany w dystansie ok. 32 km od Iłży (Radomski Szpital Specjalistyczny), ok.31 km (szpital w Lipsku), ok. 25 km (Szpital w Starachowicach) lub ok. 33 km (szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim). Wskazane odległości zostały oszacowane licząc od Iłży, jednak należy mieć na uwadze, że dotychczas SPZZOZ Szpital w Iłży przyjmował pacjentki nie tylko z miasta Iłży, jak również z innych ościennych gmin, co oznacza, że dla wielu mieszkańców te dystanse są znacznie większe.

Nie zapominajmy również o pacjentkach ginekologicznych, którymi często są starsze kobiety nie mające możliwości dojazdu do innych placówek medycznych, a Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Iłży jest dla nich jedyną szansą na uzyskanie pomocy. Któż z Państwa weźmie odpowiedzialność za zagrożenie życia i zdrowia Pacjentek, jakie może stworzyć dojazd do najbliższej placówki medycznej?

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec dewastacji iłżeckiej ochrony zdrowia. Motywacją dla zamknięcia oddziału są względy ekonomiczne, jednak nie możemy pozwolić na to, aby liczby, bilanse i tabelki były ważniejsze niż zdrowie i bezpieczeństwo kobiet i ich dzieci.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Powiat Radomski jest organem tworzącym i nadzorującym SPZZOZ Szpital w Iłży, dlatego wnosząc niniejszą petycję wnosimy o wstrzymanie jakichkolwiek działań zmierzających do likwidacji oddziału.

Niniejsza petycja jest składana w interesie publicznym, dotyczącym wszystkich kobiet gminy Iłża i ościennych gmin.


Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Opieką nad Noworodkiem SPZZOZ Szpital w Iłży    Skontaktuj się z autorem petycji