NIE dla likwidacji prac domowych!

Szanowny Panie Premierze,

My, niżej podpisani młodzi obywatele chcemy się zwrócić do Pana z prośbą o powstrzymanie się z wprowadzaniem rozporządzenia dotyczącego braku prac domowych dla uczniów klas podstawowych. Jesteśmy głęboko przekonani, że przyniesie to negatywne skutki dla edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży w naszym kraju.

Rozumiemy, że celem tego rozporządzenia ma być odciążenie dzieci z nauki po szkole oraz danie im więcej czasu wolnego. Jednakże uważamy, że prace domowe są ważnym elementem rozwoju osobistego, a także niezbędne w procesie kształcenia i utrwalania wiedzy zdobytej w szkole.

Prace domowe pozwalają uczniom rozwijać samodzielność, odpowiedzialność oraz planowanie wolnego czasu. Każdy z nas musiał dobrze nauczyć się planować swoją aktywność, aby zmieścić różne obowiązki, zajęcia dodatkowe i przygotowanie do szkoły. Chociaż nie są lubiane to prace domowe uczą również odpowiedzialności za swoje obowiązki. Stanowią także doskonałe narzędzie dla nauczycieli do monitorowania postępów ucznia oraz dostosowywanie do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

W klasach 1-3 nie są one wymagające ani męczące, a w dodatku nie zajmują dużo czasu w ciągu dnia. Często mają na celu rozwój kreatywności dzieci.

Natomiast prace domowe w klasach 4-8 pozwalają ćwiczenie pamięci w wieku kiedy młody człowiek intensywnie się rozwija, a samo przygotowywanie prac domowych utrwala wiedzę zdobytą w czasie lekcji. Dodatkowo pozwalają na wzmacnianie nawyków samodzielności, regularności i pracy nad sobą. Brak prac domowych może zatem doprowadzić do obniżenia efektów edukacyjnych oraz rozwojowych.

Wskazuje się prace domowe jako istotny problem w edukacji, tymczasem jest to problem pozorny, zastępczy. Prawdziwe problemy szkoły to często nieumiejętność przekazywania wiedzy przez nauczycieli, sztampowość lekcji czy nieumiejętność zainteresowania uczniów. Problemem jest również cząstkowe omawianie danego problemu z perspektywy tylko danego przedmiotu, a nie całościowe pokazanie zagadnień czy procesów z perspektywy różnych przedmiotów. To pokazuje nienadążanie naszego systemu edukacji za nowoczesnością i technologią czy zmianami społecznymi. I nie rozwiąże się tych problemów likwidacją prac domowych.

Apelujemy o to, aby zmiana ta nie weszła w życie, gdyż będzie tylko pozorną reformą systemu edukacji wynikającą z politycznych haseł i w naszym przekonaniu przyniesie więcej negatywnych skutków niż korzyści dla dzieci i młodzieży.


Zosia z 2 klasy liceum    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zosia z 2 klasy liceum będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...