NIE dla likwidacji Przedszkola nr 2 “Tajemniczy Ogród” przy ul. Walerego Sławka 5, Wrocław

Grupa Inicjatywna “Razem dla Sępolna”

ul. Partyzantów 45/2,

51-675 Wrocław

 

                                                                        Sz.P.

                                                                        Jacek Sutryk

                                                                        Prezydent Miasta Wrocławia

                                                                        Roman Kowalczyk

                                                                        Dolnośląski Kurator Oświaty

                                                                        Rada Miasta Wrocławia

 

 

PETYCJA

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r. poz 1195) składamy petycję o utrzymanie działalności edukacyjnej Przedszkola nr 2 “Tajemniczy Ogród” przy ulicy Walerego Sławka 5 we Wrocławiu.

UZASADNIENIE

Dnia 28 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Departamentu Edukacji a rodzicami dzieci uczęszczających do ww. placówki. Choć rodziców poinformowano, że oficjalnie nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje, to Departament Edukacji stoi na stanowisku, że Przedszkole nr 2 należy zlikwidować, a dzieci przenieść do okolicznych przedszkoli. Skutkiem tego będzie:

  • Potencjalna sprzedaż i zabudowa działki zajmowanej obecnie przez Przedszkole nr 2;
  • Chaos podczas rekrutacji 3-latków w roku 2020; W przedszkolach na ul. Tramwajowej, Dembowskiego oraz Wittiga najprawdopodobniej nie będzie rekrutacji, lub zostanie bardzo ograniczona, ponieważ przejmą one większość dzieci z likwidowanego Przedszkola nr 2;
  • Sytuacja, w której na Wielkiej Wyspie nie przybędzie ani jedno nowe miejsce w przedszkolach publicznych pomimo otwarcia nowej placówki przy Jackowskiego;
  • Zniszczenie “kompletności” osiedla Sępolno.

„Tajemniczy Ogród” jest jedną z najstarszych tego typu instytucji we Wrocławiu, a przylegający do niego ogród wraz z zachowanym w nim starodrzewem stanowi unikatową w skali miasta przestrzeń dla rozwoju dzieci, ich wrażliwości na otaczającą przyrodę. Placówka ta przez większość swojego istnienia była dla najmłodszych mieszkańców osiedla i jego okolic drugim domem. To nasze „miejsce spotkań”, które integruje dzieci, rodziców i lokalną społeczność. To wyjątkowe miejsce z wieloletnimi tradycjami, które jest bliskie mieszkańcom nie tylko Sępolna, ale i całej Wielkiej Wyspy, dlatego rodzice aktywnie angażują się nie tylko w pracę edukacyjną na rzecz przedszkola ale także w wymagające nakładów finansowych oraz czasu prace remontowe.

Mając powyższe na uwadze wnioskujemy, by:

  • Zastosować środki zaradcze pozwalające utrzymać funkcjonowanie jedynego w obrębie osiedla Sępolno przedszkola w roku szkolnym 2020/21 wraz z przeprowadzeniem naboru 3-latków. Brak działań będzie oznaczał automatyczną likwidację Przedszkola nr 2, co stałoby w sprzeczności do deklaracji urzędników na temat woli wspólnego wypracowania rozwiązań;
  • Zabezpieczyć „kompletność” osiedla Sępolno poprzez przystąpienie do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki, na której położone jest Przedszkole nr 2. Plan ten powinien zakładać dalsze pełnienie publicznych funkcji edukacyjnych na tym terenie, uniemożliwiać podział działki oraz uwzględniać możliwość postawienia nowego budynku pełniącego funkcję przedszkola lub przedszkola i żłobka;
  • W przypadku, gdy remont lub rozbudowa istniejącego budynku okaże się nieopłacalna - rozpisać konkurs architektoniczny na projekt nowego budynku pełniącego funkcję wzorcowego przedszkola lub przedszkola i żłobka, który zostanie postawiony na terenie działki przy ul. Walerego Sławka 5;
  • Zorganizować konsultacje społeczne odnośnie przyszłości Przedszkola Nr 2. Jest to jedyne przedszkole w obrębie Sępolna i uważamy, że wszyscy jego mieszkańcy powinni mieć głos w tej sprawie. 

 

Pokażmy, że „Wrocław rozmawia”!


Grupa Inicjatywna "Razem dla Sępolna"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Grupa Inicjatywna "Razem dla Sępolna" do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook