NIE dla Nowokabackiej, TAK dla Ciszewskiego-bis

http://i.imgur.com/AXeu7RI.jpg?1

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Ewa Dorota Malinowska-Grupińska
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

 

Zwracamy się  z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do  Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014-2042 polegającej na modyfikacji zapisów dotyczących okresu realizacji inwestycji „Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej”, tj. z lat 2020-2023, na lata 2014-2017. Tym samym, wnioskujemy o korektę zapisów w zakresie inwestycji „Budowa ul. Nowokabackiej - etap II”, tj. zaplanowanie jej realizacji w latach 2020-2023.

Naszym zdaniem w pierwszej kolejności zasadne jest wybudowanie połączenia drogowego pomiędzy Ursynowem i Wilanowem jako przedłużenia ulicy Ciszewskiego. Jest to bowiem rozwiązanie najbardziej korzystne dla mieszkańców obu dzielnic oraz możliwe do zrealizowania w najkrótszym czasie. Wielokrotnie apelowały o to władze dzielnicy Ursynów, popierane przez mieszkańców Ursynowa. Dlatego też ze zdumieniem przyjmujemy uchwałę Rady m.st. Warszawy, która zdecydowała, że w pierwszej kolejności będzie realizowana ulica Nowokabacka.

Uważamy, że jest to błędna decyzja, która powinna zostać niezwłocznie naprawiona. Budowa ulicy Nowokabackiej spowoduje negatywne skutki dla mieszkańców Kabat i Natolina, gdyż będzie ona wprowadzała ruch samochodowy do Warszawy przez Kabaty. To mieszkańcy tej części Ursynowa odczują najbardziej przykre konsekwencje tej złej decyzji. Powstanie ulicy Nowokabackiej doprowadzi do tego, iż spokojne dziś osiedla na Kabatach staną się korytarzem tranzytowym z kierunku od Konstancina-Jeziorny do Warszawy, w tym do planowanej budowy Galerii Kabaty.

Jesteśmy zbulwersowani faktem, iż w tak ważnej kwestii dla mieszkańców Ursynowa, władze m.st. Warszawy nie skonsultowały zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej z Radą Dzielnicą Ursynów, Zarządem Dzielnicy Ursynów oraz samymi mieszkańcami - zignorowano wcześniejsze jednoznaczne stanowiska w tej sprawie.

Budowa ulicy Nowokabackiej będzie zasadna dopiero po wykonaniu ulicy Ciszewskiego-Bis i ulicy Branickiego, łączącej się z ulicą Płaskowickiej. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż planowana przez władze m.st. Warszawa ulica Nowokabacka wymaga po stronie Ursynowa wybudowania ulicy Rosnowskiego, przebudowy ulicy Relaksowej i skrzyżowania ulicy Rosoła z Wąwozową. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione to realizacja ulicy Nowokabackiej nie przyczyni się do rozwiązania problemów komunikacyjnych, w tym sprawnego połączenia drogowego z prawdziwego zdarzenia pomiędzy Ursynowem i Wilanowem.

 

Klub radnych "Nasz Ursynów" w radzie Dzielnicy Ursynów

Stowarzyszenie Mieszkańców "Nasz Ursynów"