Nie dla odebrania organizacjom prozwierzęcym prawa do ratowania zwierząt!

DO

PREZESA RADY MINISTRÓW RP

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI


PIS po 25. latach chce zniszczyć ochronę zwierząt w Polsce

Organizacje pozarządowe wyręczają państwo polskie w ratowaniu zwierząt i zapewnianiu im godnego życia. Nieudolność systemu i prawa widzicie i spotykacie się z nimi na co dzień.

Po 25 latach działania ustawy o ochronie zwierząt, PIS chce odebrać prawo do ratowania życia i zdrowia zwierząt organizacjom pozarządowym, skazując je na cierpienie i śmierć u oprawców.

Urzędy i instytucje państwowe mają znikomą wiedzę na temat zwierząt oraz tego jak im pomóc. Większość urzędów zawsze stoi po stronie oprawców w obronie ich dobrego imienia, mając w poważaniu cierpienie zwierzęcia. Dlaczego? Po to żeby nie wydawać z budżetu państwa pieniędzy na konające zwierzęta.

Tylko dzięki organizacjom, które nie boją się mówić głośno, jak jest źle i pokazują prawdziwe oblicze Polski, coś może się zmienić.

PIS chcąc działać na korzyć swoich wyborców i pobratymców - tym razem rolników. Chce odebrać organizacjom prawo do ratowania zdrowia i życia zwierząt, tym samym skazując je na śmierć.

Ponad 90% obywateli i obywatelek Polski przyznało, że przedstawiciel organizacji ochrony zwierząt powinien mieć uprawnienia do tego, by w sytuacjach zagrażającym życiu i zdrowiu zwierzęcia mógł je uratować i odebrać od osoby znęcającej się nad nim - tak jak ma to miejsce teraz!

Na barkach organizacji ochrony zwierząt spoczywa los zwierząt w Polsce, reszta ma to głęboko w *****!

Nie zgadzamy się na odbieranie organizacjom prozwierzęcym uprawnień do odbierania zaniedbanych zwierząt. To prawo obowiązuje od ponad 25 lat i pokazuje, jak ważny jest udział organizacji w ratowaniu zwierząt w Polsce!


Konrad Kuźmiński Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Konrad Kuźmiński Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...