Nie dla Ordo Iuris na Uniwersytecie Warszawskim!

Jako członkowie społeczności akademickiej UW, WUM i ASP, jako prawnicy i lekarze, sprzeciwiamy się organizowaniu w murach naszej uczelni wydarzeń o charakterze politycznym i propagandowym oraz nawołujących do łamania fundamentalnych praw człowieka.

Przed kilkoma tygodniami na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata “Granice wolności słowa” współorganizowana przez Komisję rektorską ds. przeciwdziałania dyskryminacji UW, Wydział Prawa i Administracji UW oraz Studenckie Koło Naukowe Queer UW. Jej celem było podkreślenie, że korzystanie z wolności słowa nie uprawnia do szerzenia mowy nienawiści ani nawoływania do odbierania innym ich podstawowych praw.

Polityczna organizacja Ordo Iuris ponownie próbuje promować swoją działalność na Uniwersytecie Warszawskim. Tym razem nie pod pretekstem “konferencji naukowej“(1), ale spotkania oficjalnie organizowanego przez studenckie Koło Nauk o Państwie i Prawie “Pro Patria”. W opisie wydarzenia w mediach społecznościowych pojawiły się jednak dodatkowe informacje: współorganizatorem i pomysłodawcą spotkania jest Ordo Iuris, a zaproszona aktywistka ruchu anti-choice, Rebecca Kiessling, jest osobą działającą na rzecz całkowitej delegalizacji aborcji — nawet w sytuacjach, gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego.

Razem z Zarządem Samorządu Studentów UW czekamy na wyjaśnienia, dlaczego kluczowe informacje dotyczące tożsamości organizatorów i charakteru spotkania nie zostały ujawnione we wniosku o wydanie zgody na wynajem sali w budynku ZSS.

Rolą kół naukowych jest m. in. organizacja spotkań naukowych. Kryteriów dyskursu naukowego nie spełnia jednak wystąpienie jednej osoby prezentującej światopogląd godzący w prawa innych osób, ufundowany nie na wiedzy naukowej, ale na osobistych doświadczeniach i przekonaniach religijnych.

Działacze organizacji Ordo Iuris w swoich licznych wystąpieniach realizują strategię zaprzeczania rzeczywistemu stanowi debaty akademickiej, twierdząc, że współcześni naukowcy są zgodni co do tego, że człowiek powstaje w chwili poczęcia. Posługują się konsekwentnie językiem sprzecznym z ustaleniami naukowymi i postanowieniami Konstytucji RP, nazywając płód “dzieckiem nienarodzonym”, a terminację ciąży “zabójstwem prenatalnym”. Nie jest to język nauki, lecz grupy religijnej. Co więcej, stanowczo głoszone przez Ordo Iuris poglądy uderzają w podstawowe prawa człowieka: do ochrony zdrowia, wolnego wyboru, decydowania o swoim życiu osobistym. W obecnej sytuacji społeczno-politycznej prawa reprodukcyjne kobiet nie są przestrzegane, prowadząc do — co zostało wielokrotnie stwierdzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Komitet Praw Człowieka ONZ — nieludzkiego i poniżającego traktowania. Ordo Iuris nie artykułuje więc tylko “opinii” konserwatywnego środowiska, ale dąży do zwiększenia opresji i przemocy wobec kobiet. Postulaty organizacji godzą również w konstytucyjną zasadę równości dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, której ograniczanie stanowi naruszenie praw pacjenta. Możliwość terminacji ciąży powstałej w wyniku gwałtu jest ustawową regulacją opartą na moralnym przekonaniu, że decyzję o donoszeniu ciąży należy pozostawić ofierze gwałtu i otoczyć ją wsparciem.

------------------

(1)Konferencja “Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja”, która odbyła się na UW przed kilkoma miesiącami, nie miała nic wspólnego z prezentacją naukowych badań, według relacji świadków była festiwalem mowy nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych, podczas którego domagano się ograniczania praw członków społeczności LGBT.


Uniwersytet Zaangażowany    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Uniwersytet Zaangażowany do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...