NIE dla partyjniactwa, TAK dla ochrony przyrody - petycja ws. odwołania krakowskich polityków PSL z funkcji dyrektorskich

Miało być transparentnie i bez partyjniactwa, tymczasem znów mamy rozdawanie stanowisk po partyjnym przydziale. Dwie kluczowe dla przyrody dyrektorskie posady wylądowały w rękach czynnych polityków PSL.

Chodzi o nowo powołanych krakowskich dyrektorów Lasów Państwowych i Wód Polskich. Obejmują je politycy albo o kontrowersyjnej przeszłości, albo bez merytorycznego przygotowania. Dziś prezentujemy ich sylwetki i rozliczamy z dotychczasowej działalności. Równocześnie wysyłamy pytania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Infrastruktury oraz wzywamy oba ministerstwa do odwołania obu polityków. Nie o takie standardy walczyliśmy! Nie po to tak tłumnie szliśmy na wybory zagłosować, wierząc w realną zmianę sposobu, w jaki prowadzona jest polityka, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i na lokalnym, miejskim, wojewódzkim. Żądamy, żeby tak ważne stanowiska zajmowały osoby o odpowiednich kompetencjach, które szanują przyrodę oraz walczących o nią obywateli.

ANTYBOHATER NUMER 1: Na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie został powołany polityk PSL - Piotr Kempf. To wieloletni i kontrowersyjny szef krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej, którego znamy aż za dobrze. Kempf jest szefem krakowskich struktur PSL. Wielokrotnie, choć nieskutecznie, startował w wyborach z ramienia tej partii - w 2018 r. do sejmiku, w 2019 r. do Sejmu i w 2023 r. ponownie do Sejmu. Nie został na lodzie i został powołany na prominentne stanowisko. Wcześniej, ramię w ramię z Kempfem, inwestycję na Zakrzówku otwierał… Władysław Kosiniak-Kamysz. Z jakiego powodu? Do dziś nie wiemy, bo Kosiniak-Kamysz nie ma z walką o Zakrzówek, ani z realizacją miejskiej inwestycji wiele wspólnego.

Tu zaczynają się nasze pytania do ministerstwa. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych, zasad wynagradzania w Służbie Leśnej oraz późniejszego Zarządzenia nr 9/2008 z 02.04.2012: „powołanie na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, oraz nadleśniczego jest poprzedzane konkursem”. Przeglądnęliśmy BIP oraz strony Lasów Państwowych i takiego ogłoszenia nie znaleźliśmy. Co więcej, zarządzenie wskazuje, że: “W wypadku osób składających ofertę przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wymagane jest doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w Lasach Państwowych.” - czy Kempf takie doświadczenie na pewno posiada?

1. Dyrektor Kempf z pełną świadomością, wbrew protestom i audytowi rowerowemu, procedował budowę betonowej ścieżki przez powstający użytek ekologiczny “Łąki nad Rudawą”, dopuszczając do zniszczenia siedlisk gatunków chronionych, w tym objętego ścisłą ochroną gatunkową derkacza (crex crex), bez wymaganej zgody RDOŚ. W trakcie budowy ścieżki na terenach łąk została rozsiana komosa biała.

2. Jednym z jego flagowych projektów była “rewitalizacja” kamieniołomu Libana. W jednym z najcenniejszych krakowskich miejsc miało powstać m.in. kino plenerowe, kolejka ”tyrolka”, a pod topór miały pójść setki drzew. Pomysł porzucił po wielomiesięcznych protestach.

3.  Dyrektor Kempf odpowiada za montaż kontrowersyjnych siatek na Zakrzówku za niemal 5 mln złotych, które zamontowano wbrew ekspertyzom posiadanym przez miasto.

4. Aktywnie wspierał kontrowersyjne decyzje poprzedniej ekipy Lasów Państwowych, m.in. broniąc skandalicznych wycinek pomnikowych buków w Kleszczowskich Wąwozach, które z uwagi na swoją wysoką wartość przyrodniczą zostały zgłoszone przez stronę społeczną do objęcia ochroną rezerwatową.  

5. Dyrektor ZZM nigdy nie wstawiał się za zielenią w mieście, nigdy nie wspomógł mieszkańców w obronie drzew, gdy te masowo i bezpodstawnie wycinano pod miejskie inwestycje. Nawet pokusił się o stwierdzenie w przypadku alei klonów na bulwarze Inflanckim, że ta “raz na 50-60 lat musi być wymieniona”.

6. Nawet w powstałym po 10 latach parku przy Karmelickiej im. Wisławy Szymborskiej to mieszkańcy upomnieli się o więcej drzew i mniej betonu, żądając też posadzenia dużych drzew.

7. Gdy mieszkańcy nagłośnili skandaliczną wycinkę stuletniej topoli przy pl. Na Stawach Kempf odpisał, że… zredukowano jedynie jej koronę. Dziś w miejscu po drzewach jest parking dla urzędników. 

8. Po rodzinnym proteście-pikniku w Parku Bednarskiego, który nagłaśniał krytykowaną przez mieszkańców, a forsowaną przez dyrektora Kempfa, “rewitalizację” parku poprzedzoną wycinką 10% drzewostanu, policja wzywała mieszkańców na przesłuchania po zawiadomieniach… dyrektora Kempfa. Publicznie straszył również prokuraturą.

9. Kiedy młody mieszkaniec na własną rękę uratował kosze na śmieci przed utylizacją, dyrektor ZZM zaczął grozić mu... sądem.

10. Bronił pomysłu Jacka Majchrowskiego na powstanie ogromnego pola golfowego na Białych Morzach twierdząc, że tam i tak nic nie rośnie, a jedynie co można zrobić to posiać trawę. Opinie te wydawał bezpodstawnie, nie dysponując żadnymi badaniami. Strona społeczna wywalczyła badania, konsultacje i powstanie w tym miejscu ogólnodostępnego parku.

11. Podręcznikowo wykorzystywał greenwashing, zgłaszając trzykrotnie Kraków do tytułu Zielonej Stolicy Europy, zamieszczając we wniosku rzeczy niezgodne z prawdą.

12. Kempf wielokrotnie dyskredytował krakowskie społeczeństwo obywatelskie, gdy upominało się o miejską przyrodę. Do krakowian sprzeciwiających się wycince drzew na bulwarach wiślanych, napisał: “podli z was ludzie”.

13. Dyskredytował ponad 1700 mieszkańców i mieszkanek Krakowa, którzy wzięli udział w obywatelskich konsultacjach ws. remontu parku Bednarskiego, argumentując, że jest to zaledwie 0,14% mieszkańców Krakowa oraz że przygotowanego projektu nie można już zmienić. Finalnie, przez ogromną presję społeczną, projekt został zmieniony i wiele kontrowersyjnych elementów nie zostało zrealizowanych.

14. Osoby, które krytykowały decyzje i przedsięwzięcia dyrektora Kempfa patrzyły mu wielokrotnie atakował, także przy użyciu oficjalnego profilu Zarządu Zieleni Miejskiej, na którym regularnie stosowano również cenzurę niewygodnych komentarzy. Część mieszkańców zablokował na oficjalnym profilu.

15. Nigdy nie stworzył przejrzystego systemu informowania o wycinkach, mimo że taki system powinien być podstawą funkcjonowania jego jednostki miejskiej. Mieszkańcy dowiadywali się o wycinkach z mediów albo informował ich ryk pił pod oknami.

16. Krytykował naukowców zajmujących się ochroną przyrody, gdy ci proponowali ograniczenie koszenia zamiast sadzenia łąk kwietnych na potrzeby pijarowe.

17. Gdy mieszkańcy symbolicznie zapalali znicze w miejscu wyciętych drzew na bulwarach wiślanych, dyrektor insynuował, że to akcja zlecona przez polityków.

18. W parku Jordana dyrektor Kempf organizował “ekologiczne” pikniki razem z firmą produkującą…piły mechaniczne, których elementem były pokazy cięcia drzew.

19. U wrót kamieniołomu Libana, już użytku ekologicznego, zaplanował budowę olbrzymiego biurowca dla swojej jednostki.

20. Zasłynął z kontrowersyjnych wydatków. Kupił m.in. luksusową motorówkę za 200 tys. i 11 ławek za ponad milion złotych z egzotycznego drewna na remontowany plac Axentowicza.

21. Mikro-skwery nazywał parkami kieszonkowymi, a sadzenie kilkunastu drzew zagajnikami. Przez to statystyki zieleni w mieście lepiej wyglądały na papierze.

22. Na koniec urzędowania, na otwarcie Parku Zakrzówek, wyremontowanego za publiczne miliony, zaprosił swojego szefa, Władysława Kosiniaka-Kamysza.

23. Mimo wygranej projektu w Budżecie Obywatelskim, którego celem było ZASADZENIE drzew na krakowskim Rynku, dyrektor Kempf postanowił postawić sosenki w donicach, argumentując to tym, że mieszkańców trzeba najpierw do drzew przyzwyczaić.

24. Uruchomił potężną medialną machinę propagandową przeciwko mieszkańcom, którzy sprzeciwiali się nadmiernemu urządzaniu i betonowaniu brzegów Wilgi. Wielokrotnie oczerniał ich w mediach twierdząc, że nie chcą powstania parku, aby nikt poza nimi tam nie chodził…

25. Łęgowe poszycie przy Wildze zasypał zmieloną korą, aby - jak twierdził - zakwasić glebę i pomóc roślinom rosnąć. Jest to jedyne miejsce w parku przy Wildze, przy którym nie rośnie nic od ponad dwóch lat!

adfaf229dd4fcc941b2b5a8b581cb670666b6fd6.jpgPiotr Kempf (PSL) fot. LoveKrakow

ANTYBOHATER NUMER 2: to Wojciech Kozak, w PSL ma karierę jeszcze dłuższą niż Kempf. 7 lutego został dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dzień później złożył mandat radnego sejmiku województwa, który zyskał z poparciem PSL. Mandat musiał oddać, bo funkcji - zgodnie z ustawą - nie można łączyć.

Jednak i tu mamy dużo pytań. Zgodnie z ustawą Prawo wodne Art. 246. “Stanowisko dyrektora regionalnego zarządu może zajmować osoba, która (...) - 5) posiada co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach związanych z gospodarką wodną lub w jednostkach sektora finansów publicznych; 6) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Wód Polskich.”

Na oficjalnym profilu wyborczym Kozaka istnieje informacja, że ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Mechanicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Ekonomi i Informatyki w Krakowie. O wykształceniu z zakresu spraw związanych z gospodarowaniem wodami nie ma słowa.

Stosowne pytania przesłaliśmy już do prezeski Wód Polskich i Ministerstwa Infrastruktury. 

Kozak zasłynął też ostatnio głosowaniem ręka w rękę z politykami PiS podczas demontażu uchwały antysmogowej dla województwa Małopolskiego. Zapytany przez dziennikarzy o powody mówił, że nie miał wyjścia, gdyż “decyzja polityczna przyszła z góry”.

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe wygląda następująco:

- dyrektor ds. handlu w przedsiębiorstwie ARPIS w Krakowie

- prezes Zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Brzesku

- prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wieliczce

- zastępca dyrektora w Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej

- radny powiatu wielickiego III kadencji

- wiceprzewodniczący rady powiatu wielickiego

- członek Zarządu Województwa Małopolskiego III kadencji

- wicemarszałek w Zarządzie Województwa Małopolskiego

- radny sejmiku małopolskiego

- dyrektor ds. sprzedaży aglomeracyjnej w MPWiK w Krakowie

W związku z licznymi kontrowersjami związanymi z politykami PSL domagamy się pilnego odwołaniu obu polityków ze stanowisk, na które zostali powołani oraz przeprowadzania transparentnych konkursów w sprawie pełnienia ww funkcji.

Adresaci petycji: 

1. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
2. Ministra Klimatu i ŚrodowiskaPaulina Hennig-Kloska 
3. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak
4. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Witold Koss
5. Prezeska PGW Wody Polskie Joanna Kopczyńska

Źródła:

https://gazetakrakowska.pl/krakow-czerwone-serce-happening-w-kamieniolomie-liban-zdjecia/ar/c1-14789016

https://gazetakrakowska.pl/krakow-poprawili-projekt-parku-przy-karmelickiej-bedzie-wiecej-drzew-wizualizacje/ar/c1-15463562

https://dziennikpolski24.pl/burza-wokol-parku-bednarskiego-baner-z-watkiem-hitlerowskim-w-tle/ar/c1-15697224

 https://wszystkoconajwazniejsze.pl/lukasz-pula-marnowanie-publicznych-pieniedzy-w-krakowie/

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26661253,park-xxl-na-bialych-morzach-zis-zamierza-poszukac-jednak-nowego.html

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27550189,zielona-stolica-europy-2023-w-czwartek-werdykt-jury-aktywisci.html

https://akcjaratunkowadlakrakowa.pl/miasto/aplikacja-konkursowa-a-rzeczywistosc-zielona-stolica-europy/

https://lovekrakow.pl/aktualnosci/park-bednarskiego-zzm-ugina-sie-pod-presja-0-14-mieszkancow-krakowa_41695.html

https://wiadomosci.onet.pl/krakow/krakow-park-bednarskiego-zarzad-zieleni-usunal-wpis-z-nieprzychylnymi-komentarzami/gd6w7r4

 https://wykop.pl/wpis/34810157/husqvarna-i-zzm-zaprasza-do-parku-jordana-na-pikni

 https://gazetakrakowska.pl/zarzad-zieleni-bedzie-mial-biurowiec-w-kamieniolomie-libana-co-z-uzytkiem/ar/c1-16031367

 https://krowoderska.pl/wiemy-jaka-lodz-zarzad-zieleni-miejskiej-kupil-za-200-tys-zlotych-wideo/

 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,28811090,interia-ponad-milion-zlotych-za-lawki-na-pl-axentowicza.html

 https://krknews.pl/jacek-majchrowski-i-wladyslaw-kosiniak-kamysz-oficjalnie-otworzyli-zakrzowek/

 twitter.com/mbkonieczna/status/1667975339694338050

 https://gazetakrakowska.pl/krakow-spor-o-wodny-park-wilgi-aktywisci-apeluja-o-zmiane-urzednicy-mowia-ze-tak-chcieli-rowerzysci/ar/c1-15396312?fbclid=IwAR3-bw8JYs9CfUsVMO5F0uYIMNhhC9LBksS3HJYYntdiZG21ZLAdWBxwn0A

 https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2024/1120/

 https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/3125-nowy-dyrektor-rzgw-w-krakowie


Stowarzyszenie Akcja Ratunkowa dla Krakowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Akcja Ratunkowa dla Krakowa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...