Nie dla TBS-u na Połczyńskiej 88

tbs5.png 
 My mieszkańcy dzielnicy Bemowo oraz radni klubu Wybieramy Bemowo, działającego w Radzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, nie zgadzamy się na oddanie działki przy ul. Połczyńskiej 88 spółce TBS pod budowę kolejnych bloków. Uważamy, że to miejsce powinno być przeznaczone na cele społeczne i służyć mieszkańcom Bemowa.
 
Nie potrzebujemy kolejny bloków! Chcemy mieć placówki edukacyjne, parki, miejsca kultury, sportu i rekreacji!
Swój apel adresujemy do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st Warszawy
 
   Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec:  
1)  pozbawiania dzielnicy Bemowo, nieruchomości położonej w jej atrakcyjnej części – w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej stacji metra;
2)  ignorowania planów i założeń inwestycyjnych władz Bemowa w odniesieniu do nieruchomości zakładających przeznaczenie jej na cele edukacyjne;
3) przekazywania nieruchomości na rzecz TBS;     
 
W naszej dzielnicy brak jest wolny działek, które moglibyśmy zagospodarować dla mieszkańców. Przekazanie wspomnianej działki Towarzystwu Budownictwa Społecznego (bez gody radnych dzielnicy czy też mieszkańców) jest niedopuszczalne.  Działanie takie powoduje sprzeciw w co najmniej trzech aspektach:
-po pierwsze, stoi ono w sprzeczności z interesem ekonomicznym Dzielnicy Bemowo. Jest to jawne pozbawienie Bemowa działki położonej tuż przy planowanej stacji metra o wartości kilkunastu milionów złotych. Takie działanie budzi uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia finansów publicznych, przede wszystkim celowości.
-po drugie, nie ma zgody na ignorowanie jednoznacznego stanowiska władz Dzielnicy poprzez podejmowanie fundamentalnych decyzji „ponad głowami” Bemowa. Jest to działanie sprzeczne z zasadami demokracji i wolą mieszkańców Bemowa.
-po trzecie, budzącym daleko idące wątpliwości są działania organów m. st. Warszawy przekazujące teren spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jaką jest TBS. Zdając sobie sprawę z przedmiotu działalności TBS, wyrażamy sprzeciw wobec przeznaczenia akurat tego obszaru pod budownictwo społeczne. Dzielnica Bemowo wskazywała wyspecjalizowanym jednostkom m. st. Warszawy inne możliwe lokalizacje pod zabudowę społeczną. Jednak informacje te zostały przez te jednostki zignorowane.  
 
Podsumowując całość powyższych stwierdzeń - podkreślamy kategoryczny sprzeciw wobec ignorowania woli mieszkańców Bemowa, co stanowi pogwałcenie zasad demokracji i samorządności.  

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wybieramy Bemowo do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...