Nie dla zmian nazw przystanków w Krakowie

Szanowni Państwo,

Ja, niżej podpisana / podpisany, wyrażam swój sprzeciw wobec planowanej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zmiany nazw przystanków komunikacji miejskiej w Krakowie.

Proponowane zmiany w żaden sposób nie polepszają orientacji w mieście tak dla jego mieszkańców jak i gości odwiedzających Kraków. Powodują niepotrzebne zamieszanie, które będzie szczególnie dotkliwe dla seniorów naszego miasta przywiązanych do działających od wielu lat rozwiązań komunikacyjnych. Zmiana nazewnictwa przystanków „Kabel na Malborska, Malborska na Dauna, Dauna na Spółdzielców” jest tego najlepszym, choć wcale nie odosobnionym przykładem. Niezrozumiałe jest dla mnie znoszenie wpisanych od wielu lat w świadomość krakowian i turystów takich nazw jak „Hala Targowa, Jubilat czy Biprostal” oraz innych i argumentowanie tego kroku zastosowaniem nazw ulic zamiast obiektów przy jednoczesnym wprowadzeniu w nowym nazewnictwie sformułowań „Kokotów PKP, Drożyska Wiadukt, Elektrociepłownia, Most Dębnicki, Park Wyspiańskiego, Brama nr 2, Miasteczko Studenckie PK, Estakada Rozwadowskiego, Hutnik Kraków, Łowińskiego Wiadukty”.
Niezrozumiałym jest dla mnie fakt, że w czasie kryzysu finansowego pieniądze ze środków publicznych wydawane są na zbędne przedsięwzięcia, które w żaden sposób nie przyczyniają się do podnoszenia standardu życia mieszkańców Krakowa i turystów. W przypadku posiadania przez ZIKiT nadwyżki środków przeznaczonych na komunikację miejską w Krakowie proponuję wydać je na zakup nowego taboru z działającą klimatyzacją, wprowadzenie większej ilości kursów na najbardziej obleganych trasach lub obniżkę cen biletów za przejazdy komunikacją miejską.

Ufam, że przedstawione przeze mnie racje zostaną wzięte pod uwagę, zaś w przyszłości planowane zmiany będą przedmiotem faktycznych konsultacji społecznych.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Saj , korekta Tomasz Grochowski    Skontaktuj się z autorem petycji