NIE ZABIJAJCIE NAM ŁOSI

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,
Premier Rzeczpospolitej Polskiej
Posłanki i Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
Minister Środowiska

Petycja przeciwko zniesieniu zakazu polowań na łosie w Polsce.

  Jesteśmy oburzeni impertynenctwem urzędników Ministerstwa Środowiska, w wyniku 
którego powstał projekt zarządzenia zniesiena moratorium na polowania na 
łosie.
Nie trzeba być ekspertem zeby umieć porównać dane podawane przez urzędników UŚ 
a źródłami niezależnymi.
  Tak wygląda sprawa oceny liczebności populacji, gdzie ministerstwo opiera się 
na nierzetelnych danych o przyroście populacji , niemożliwych biologicznie.
  Podobnie jest z wypadkami drogowymi, gdzie podana liczba dla lubelskiego jest 
wyższa od liczb dla całej Polski i kolizji ze wszystkimi zwierzętami. 
(http://dlakierowcow.policja.pl/dk/statystyka/47493,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html)
Opinia naukowców PAN jest druzgocąca dla tego projektu, 
(http://issuu.com/niech.zyja/docs/stanowisko_ke_pan_ws_losia) podobnie jak   
Strategia ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce 
(https://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_12/444005e17f779c0cabb12bfe3296fcc3.pdf) 
zamówiona przez to Ministerstwo w 2011 roku.
  Wszystkie te opracowania jasno mówią, że polowania na łosie w Polsce są bardzo 
niebezpieczne dla zachowania populacji, która tak niedawno i, dzięki polowaniom 
właśnie znalazła się na granicy przetrwania.
  Jeśli chodzi o skutki ekonomiczne, które zdaje siê przeważyły w takim 
stanowisku ministerstwa, które nie bacząc na interes Polski tylko 
partykularny, własny, chce uniknąc kosztów płacenia odszkodowań rolnikom i 
właścicielom lasów i przerzuciło je na koła łowieckie. Koszty te szacowane na 
1,5 mln rocznie są dziesięciokrotnie niższe niż przychody osiągane przez 
miejscowe firmy turystyczne, organizujace wycieczki w celu obejrzenia łosi na 
wolności. (K.Ramotowska 2013) .
  Dlatego prosimy o wpłynięcie na Ministra Środowiska o utrzymanie bezterminowe, 
aż do zakończenia rzetelnych i niezależnych badań nad populacjami łosia w 
Polsce. Oraz przeprowadzeniu szerokich przynajmniej kilkumiesięcznych 
konsultacji społecznych.

 


Grażyna Góralczyk    Skontaktuj się z autorem petycji