Nie zgadzam się z Decyzją Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 2 czerwca 2020 r o Warunkach zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) w zaproponowanej przez Wójta lokalizacji.

 Wójt Gminy Małkinia w dniu 17 marca 2020 r. przesyła Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego do zainteresowanych stron, których działki leżą w sąsiedztwie działki gminnej, na której ma powstać budynek komunalny. Ponieważ inwestycja ta spowoduje likwidację drogi dojazdowej do mojej posesji, na którą posiadam służebność przejazdu i przechodu zapisaną w Akcie notarialnym i Księdze Wieczystej negatywnie odnoszę się do tej inwestycji. W wyniku nieustalonych okoliczności w dniu 7 maja Wójt wydaje kolejną decyzję, tym razem o umorzeniu ww. postępowania. Na przestrzeni kilku miesięcy Wójt wysyła do stron kolejne zawiadomienia, do których nadal odnoszę się negatywnie powołując się na prawa nabyte i obowiązujące akty prawne w konsekwencji. Pomimo wysłanego 27 maja 2020 r. do Gminy mojego kolejnego negatywnego stanowiska, w którym wskazałem działkę, na której bezkonfliktowo można usytuować tą inwestycję, w dniu 2 czerwca Wójt wydaje nową decyzję tym razem o warunkach zabudowy ignorując i nie udzielając odpowiedzi na moje pismo z 27 maja br. W sprawie tej na moją prośbę interweniuje w Urzędzie Gminy Radny Pan Leszek Dębek. Niestety Wójt dalej upiera się przy swoim. Czy jeden uparty urzędnik ma prawo utrudniać komuś życie, tym bardziej osobie z orzeczoną niepełnosprawnością?


Bogusław Markowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bogusław Markowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...