Niech dawna ulica Walki Młodych znów będzie Walki Młodych!

Petycja w interesie publicznym
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku, o petycjach (Dz,U. z 5.09.2014 r. Poz.1195) wnoszę o:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (alei) z „Aleja Jana Pawła II” na „Aleja Walki Młodych”.
Uzasadnienie:
W sierpniu 2017 roku nazwa „Aleja Walki Młodych”, na wniosek Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Kołobrzegu, została zmieniona na „Aleja Jana Pawła II”. Wówczas było wiele głosów przeciwnych w sprawie tego patrona, zwracających uwagę, że jest to kontrowersyjna postać i w przyszłości mogą być problemy.
Obecny patron alei papież Jan Paweł II jest postacią, na której ciążą poważne zarzuty związane
z pedofilią i korupcją w Kościele Katolickim. Jako szef tej instytucji Karol Wojtyła ponosi kierowniczą odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w czasie jego pontyfikatu przez podległych mu kapłanów i hierarchów. Patron jednej z głównych ulic miasta nie powinien być postacią o tak kontrowersyjnej i nie do końca jeszcze wyjaśnionej przeszłości. Przez wiele lat mieliśmy przed oczami obraz nieskalanego Jana Pawła II, lecz ostatnie wydarzenia pokazują, że oprócz innych hierarchów KK, także dzisiejszy patron ulicy miał swój udział w ukrywaniu przestępczych działań swoich urzędników. Biorąc pod uwagę ogrom krzywdy, jaką wyrządziły swoim ofiarom afery na tle seksualnym w Kościele Katolickim, jest wysoce niewłaściwe pozostawienie nazwy „Aleja Jana Pawła II”. Wobec przedstawionych w wielu niezależnych od siebie źródłach i dobrze udokumentowanych zarzutów nie możemy już uważać dzisiejszego patrona ulicy za postać godną naśladowania i stawiać za wzór wychowawczy.
Nowa nazwa „Walki Młodych”, nie będzie budziła wątpliwości, gdyż młodzież walczyła w różnych wojnach, bitwach i powstaniach naszej ojczyzny. Chociażby: Powstanie Wielkopolskie, Powstanie Warszawskie, II Wojna Światowa, walki o Kołobrzeg. W obecnych czasach młodzież walczy
o prawa obywatelskie, dzielnie sprzeciwiając się łamaniu praw człowieka i dyskryminacji. Młodzi są naszą przyszłością, bardzo ważne jest, aby mieli odwagę walczyć o swoje prawa. Postawmy na Młodych!
Liczymy na pełne, bezstronne i uczciwe wyjaśnienie afer pedofilskich i korupcyjnych w Kościele Katolickim, oraz ukaranie winnych i współwinnych popełnionych zbrodni. Jednak już teraz jako obywatelki i obywatele Kołobrzegu, wnosimy o zmianę na bardziej godną i mniej kontrowersyjną nazwę: WALKI MŁODYCH.

 


Czarny Kołobrzeg / Strajk Kobiet Kołobrzeg    Skontaktuj się z autorem petycji