Niech prokuratura niezwłocznie zbada działania J. Kaczyńskiego

Pan Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze, 

żaden obywatel nie może stawiać się ponad prawem, uzurpować sobie kompetencji konstytucyjnych instytucji i nie ponosić za to odpowiedzialności.

Dlatego my, niżej podpisani, domagamy się niezwłocznego podjęcia przez prokuraturę działań wobec zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, złożonego w dniu 16  sierpnia 2016 r. w Warszawie przez Nowoczesną Ryszarda Petru. Zawiadomienie to dotyczyło uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez posła Jarosława Kaczyńskiego przestępstwa podżegania do niedopełnienia obowiązku urzędniczego oraz sprawstwa kierowniczego i polecającego.

Jarosław Kaczyński nakłaniał Prezes Rady Ministrów, panią Beatę Szydło, Prezes Rządowego Centrum Legislacji panią Jolanta Rusiniak i innych nieustalonych pracowników Rządowego Centrum Legislacyjnego, do czynu zabronionego, tj. niedopełnienia swoich obowiązków z art. 2 ust. 1, art. 3, art. 9 ust. 1 pkt 6 i art. 21 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z naruszeniem art. 190 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, tj., by zaniechali opublikowania w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca (sygn. Akt K47/15) oraz z 11 sierpnia 2016 r. (sygn. K 39/16).

Nakłanianie to przybierało formę, m.in. wywiadów i wypowiedzi publicznych stwierdzających, że opublikowanie wyroku Trybunału nie jest możliwe” i „nie można niczego publikować”.

Poza tym, działał przez sprawstwo kierownicze, tj. jako „mózg” działań zmierzających do niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i przez sprawstwo polecające, wydając polecenia Prezesowi Rady Ministrów pani Beacie Szydło, w oparciu o wykorzystaniu istniejącej zależności „wykonawcy” (Prezesa Rady Ministrów) od wydającego polecenia (jako prezesa PiS). Działania te mogą świadczyć o funkcjonowania groźnego, pozakonstytucyjnego, pozaprawnego układu władzy.

Jarosław Kaczyński uzurpuje sobie prawo do wchodzenie w kompetencje konstytucyjnych organów państwa i podejmowanie za nich decyzji.

Dlatego apelujemy o niezwłoczne zajęcie się zawiadomieniem.

Szybkość i rozpatrzenia tej sprawy i rzetelność prokuratury będzie testem dla praworządności w Polsce. Testem, czy żaden obywatel nie stawia się ponad prawem.

 

Z wyrazami szacunku,


Paweł Rabiej i Adam Szłapka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paweł Rabiej i Adam Szłapka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...